HELSENORGE

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst på DIPS-journal

24. oktober ble DIPS innført som elektronisk pasientjournal i Klinikk psykisk helse og rusbehandling på Sykehuset i Vestfold (SiV). – Det er en milepæl at alle fagområder og alle helseforetak i Helse Sør-Øst bruker samme journalsystem, sier leder Eli Stokke Rondeel i program for Regional klinisk løsning.

Tre personer smiler og er glade, to menn og en dame.
FORNØYDE: Ove Westgård, Elisabeth Hov og Jarle Andre Dahl er glade for vellykket DIPS-innføring i psykiatrien ved Sykehuset i Vestfold.
Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved SiV har hittil brukt journalsystemet PAPS, men har lenge forberedt seg på overgangen til DIPS. 24. oktober skjedde det. Dermed er DIPS som elektronisk pasientjournal innført ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

De somatiske klinikker ved Sykehuset i Vestfold (SiV) innførte den regionale standarden av pasientjournalen 15. oktober, noe som betyr at hele helseforetaket nå bruker den standardiserte løsningen.

Eli Stokke Rondeel sier at det er SiV som har den største gevinsten av at psykiatrien ved sykehuset nå bruker DIPS.
– SiV har nå en felles journal for hele sykehuset, noe som har betydning når pasienter overføres mellom psykiatri og somatikk. Det gir høyere pasientsikkerhet at alle klinikkene ved sykehuset nå har tilgang til den informasjonen de trenger i den felles journalen, sier hun.

Godt forberedt

Prosjektleder for DIPS psykiatri SiV, Elisabeth Hov, melder om en vellykket innføring.

– Vi har vært forberedt på å bytte system i flere år, og mange av brukerne har sett fram til dette. Vi har hatt PAPS som har vært skreddersydd og tilpasset klinikken, og gikk nå over til en standardisert løsning. De største endringene er DIPS-spesielle begreper og koder, som for eksempel arbeidsgrupper og arbeidsflyt, sier Hov.

Hun sier at det selvsagt har vært en overgang for mange når det nye systemet ble innført, men at tilbakemeldingene er gode.

– Jeg synes det har gått veldig bra. Vi var forberedt på utfordringer, blant annet med tilganger, og vi har hatt ressurser tilgjengelig for å løse problemstillingene fortløpende. Det finnes saker som vi fortsatt jobber med å justere og korrigere, men vi har ikke noen kritiske problemer nå, sier hun.

Oppstartstøtte

Alle ansatte har fått tilbud om opplæring, og etter innføringen har brukerne fått hjelp av instruktører fra sykehuset, Sykehuspartner og leverandøren DIPS.

– Vi har oppstartstøtte i form av uteteam som går rundt og er tilgjengelig som DIPS-støtte i avdelingene, og inneteam med ekspertkompetanse. Uteteamene består av leger, psykologer, sykepleiere og kontoransatte som har vært instruktører under opplæringen, mens inneteamet består av sentrale prosjektressurser. Vi har også opprettet en lync-chat mellom uteteam og inneteam hvor spørsmål blir besvart løpende, sier Hov.

Hun roser brukerne og uteteamet for å ha håndtert overgangen på en fin måte. 

– De er flinke! Nå har vi kommet inn i et fellesskap med både resten av sykehuset og resten av Helse Sør-Øst. En fordel for pasientene er at vi nå har tatt i bruk e-resept, som vi ikke hadde mulighet til tidligere, sier hun.

Prosjektet fortsetter med aktiviteter frem til årsskiftet, og går nå inn i en optimaliseringsperiode hvor blant annet prosedyrer og brukerveiledninger gjennomgås på nytt.