HELSENORGE

Ambulansearbeider smittet

En ambulansearbeider ved Sykehuset i Vestfold er bekreftet smittet av covid-19. Fredag 7. august testet ambulansearbeideren positivt, etter å ha utviklet lette symptomer.

Ingen pasienter har blitt utsatt for smitte. Den ansatte har fulgt alle retningslinjene til sykehuset. Tirsdag 4. august jobbet den ansatte ambulansen som fraktet en mistenkt covid-19-smittet pasient til sykehuset fra legevakten i Sandefjord. Pasienten testet senere positivt. Det kan ikke utelukkes at den ansatte ble smittet på jobb, men den ansatte kan også ha blitt smittet på fritiden.

–  Vi gjennomgår nå hendelsen med smitteoppsporing og  kommer også til å vurdere våre smittevernsrutiner. Vi samarbeider med Sandefjord kommune om smittesporing, sier fungerende fagdirektør Rune Sandbu.

Den ansatte har ikke vært på jobb etter tirsdag 4. august. Den andre ambulansearbeideren, som jobbet sammen med den smittede, er satt i karantene men har ikke utviklet noen symptomer.