Ambulansestasjonen i Tønsberg flytter til Kjelle

Fra årsskiftet 2019-2020 vil ambulansestasjonen i Tønsberg ligge på Kjelle ved siden av legevakten. – Det gir oss en bedre lokasjon enn dagens, da vi får kortere responstid til flere mennesker, forteller seksjonsleder Jørn Flaatten for ambulansestasjonen.

Slik blir ambulansestasjonen på Kjelle.

Sammen med avdelingssjef Torbjørn Lia og administrerende direktør Stein Kinserdal er han glad for at plasseringen ble så nær E18, samtidig som det er sentralt i Tønsberg.

– Det var viktig for oss å kunne komme direkte ut på hovedvei. På den måten når vi flere på kortere tid, sier han.

Samtidig er det en fordel at de samlokaliseres med det kommunale helsetilbudet. Legevakten og de kommunale døgnplassene vil ta imot flere av pasientene ambulansene kjører i fremtiden.

– Derfor gir det mening å ha stasjonen i nærheten av dem, påpeker Lia.

En moderne stasjon

Når ambulansetjenesten flytter inn, vil de møte en moderne stasjon som møter deres behov. Det betyr at stasjonen også skal fungere som opplæringssted for personellet.

– Mye av dagens opplæring foregår elektronisk, i tillegg trengte vi et praktisk opplæringsrom der ambulansepersonellet kan trene på ferdighetene sine og der mannskapet kan sertifiseres, forteller avdelingssjef Lia.

De ansatte gleder seg til å ta i bruk den nye stasjonen. Gjennom arbeidsgrupper har de hatt en betydelig innvirkning på den nye stasjonen.

Administrerende direktør Stein Kinserdal ser nytten av at ambulansestasjonen flyttes til Kjelle.

– Tilbudet til pasientene blir bedre med en mer hensiktsmessig lokalisering. Samhandlingen med primærhelsetjenesten og legevakten blir tettere, og det er smart å starte det tette samarbeidet allerede nå, påpeker han.

Kontrakten ble underskrevet onsdag 22. august. Jarlsberg Hovedgård er valgt som samarbeidspartner for bygget, som blir eiet av den samme gruppen som står bak Kjelleparken. Områdets profil som et område for helserettede virksomheter forsterkes. Det gamle kontorbygget til Sem e-verk blir revet for å gi plass til Ambulansestasjonen.