HELSENORGE

Angst og depresjon gir ungdom hodepine

Psykiske plager fører til tilbakevendende hodepine hos ungdom. Spesielt tydelig er sammenhengen mellom angst eller depresjon og migrene, viser ny forskning av lege og nevrolog ved SiV, Brit Andenes Blaauw.

Illustrasjonsbilde av ungdom på lekeplass

​12. februar 2016 forsvarte Brit Andenes Blaauw sin doktorgradsavhandling «Primary recurrent headaches among adolescents - Prevalence and risk factors».

I avhandlingen har Blaauw og hennes medarbeidere vist at forekomsten av hodepine hos ungdom ser ut til å øke, og at det er sammenheng mellom hodepine og psykiske plager. Både symptomer på angst eller depresjon, atferdsvansker og oppmerksomhetsproblemer er hyppigere hos ungdom med hodepine og ser også ut til å øke risikoen for å utvikle hodepine.

Vet lite om årsakene

Tidligere befolkningsundersøkelser har vist at hodepine og spesielt tilbakevendende hodepine som migrene og spenningshodepine er vanlig hos ungdom, særlig jenter. Hodepine blir i økende grad oppfattet som et helseproblem i denne aldersgruppen og kan føre til omfattende handikap ved å påvirke ungdommenes liv, skoleprestasjoner og sosiale aktiviteter. Man vet lite om årsakene til hodepine og det kan være vanskelig å finne effektiv behandling.

Bør karlegge psykiske plager

For å kunne ta bedre hånd om ungdom med tilbakevendende hodepine er det derfor svært viktig å kartlegge forekomsten og forsøke å finne risikofaktorer som kan påvirkes.

– Leger som behandler barn og ungdom med hodepine bør kartlegge og identifisere psykiske plager. Ved å ta hensyn til disse faktorene vil hodepinebehandlingen sannsynligvis kunne bedres, skriver Blaauw.