HELSENORGE

Ansatt ved SiVs nyfødtintensiv har fått påvist Covid-19-smitte

En ansatt ved SiVs nyfødtintensiv fikk påvist Covid-19 lørdag 6. juni. Som følge av dette har syv andre ansatte ved avdelingen umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg ble tre familier som var innlagt ved avdelingen isolert og testet for covid-19.

Alle covid-19-testene som ble tatt på lørdag av barna og deres foreldre, tre dager etter siste kontakt med den smittede, var negative.

- I denne situasjonen er det ut fra smittevernhensyn ikke ønskelig å motta nye pasienter til vår nyfødtintensiv, sier fagdirektør Jon Anders Takvam.

Takvam har på bakgrunn av dette kontaktet fagdirektørene ved Sykehuset i Telemark og Vestre Viken, med forespørsel om avlasting og bistand ved behov for eventuell overflytting av nyankomne pasienter, inntil man får et helt avklart bilde av smittesituasjonen.

Det er viktig å understreke at det foreløpig ikke er påvist smitte hos andre enn denne ene ansatte.

Ikke smittet på jobb

- Den ansatte ble ikke smittet på jobb, sier Takvam.  - Som denne hendelsen illustrerer, er smittefaren i samfunnet ikke over. Vi minner alle om at det fortsatt er svært viktig å overholde avstandsregler og praktisere god håndhygiene både privat og på jobb, understreker fagdirektøren.

Den ansatte fikk det positive prøvesvaret lørdag 6.juni og varslet umiddelbart sin leder. Den ansatte var på jobb tirsdag og onsdag denne uken uten noen symptomer på sykdom. Torsdag følte den ansatte seg syk, og var ikke på jobb etter avtale med leder. Den ansatte har ikke vært på jobb med symptomer.

- Vi har god kontroll på situasjonen. Publikum og våre brukere skal være trygge på at vi er godt forberedt og har gode rutiner som trer i kraft med en gang slike situasjoner oppstår, sier Takvam.