HELSENORGE

Antall undersøkelser øker hos radiologisk avdeling

Hos radiologisk avdeling utføres 140.000 undersøkelser i året og antallet øker hvert år.   

BELYSNING OG SOLNEDGANG: Fagansvarlig radiograf Ann Kristin Buskland (til venstre), radiograf Aud W. Rolstad, radiograf Kirsten Kristiansen og radiolog Martin Landquist forsøker å skape en trygg stemning for pasientene til MR-undersøkelse.  

De kommer ikke til å bli arbeidsledige med det første, ansatte på radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Her utføres nærmere 140.000 undersøkelser i året og avdelingen er involvert i nærmest alle pakkeforløp ved sykehuset. 

Og det er de mest krevende røntgenundersøkelsene som har hatt og har den største økningen.   

– Alle organer i kroppen kan undersøkes ved hjelp av bildediagnostikk for å stille en diagnose. Vi utfører alt fra vanlige røntgenundersøkelser av skjelett, lunger, mage, tarm, urinveier og sentralnervesystemet til de mer avanserte undersøkelsene som mammografi, ultralyd, CT og MR. De mest ressurskrevende undersøkelsene er økende, sier konstituert avdelingssjef Anders Hager.

Både undersøker og behandler 

Radiologisk avdeling jobber med å redusere antall undersøkelser som ikke er strengt nødvendige på disse maskinene.

– Mange av undersøkelsene er knyttet til bestemte retningslinjer, og de får ikke vi påvirket i særlig grad. Men gjennom samhandling forsøker vi å redusere henvisningene for at tilbudet vårt og ressursene skal benyttes på best mulig måte for pasienter som trenger det. Det handler om prioritering, sier Hager.

STRÅLES STADIG MER: De mest ressurskrevende undersøkelsene er økende, sier konstituert avdelingssjef Anders Hager.

Avdelingens 135 ansatte utfører ikke bare bildediagnostikk, men også behandlinger via blant annet blodårene (intervensjonsradiologi). Brystsenteret og nukleærmedisinsk seksjon tilhører også radiologisk avdeling, som igjen er underlagt Klinikk medisinsk diagnostikk.

Selve bildetakingen gjøres i de fleste tilfeller av radiografen, mens radiologen (lege med spesialisering innen radiologi) analyserer bildene og gir tilbakemelding om diagnose eller anbefaler videre utredning.

– Vi tilbyr også undersøkelse med PET-CT, som står for positronemisjonstomografi, en avansert bildediagnostikk som benyttes mest til kreftutredning. Tilbudet er en mobil løsning, såkalt PET-buss, forteller Hager.

Satser på å heve kompetansen

Radiologisk avdeling satser aktivt på kompetanseheving og fagutvikling hos ansatte gjennom fagdag, temamøter, felles CT-forum, undervisning og ulike kurs i løpet av året. I tillegg har avdelingen ekstra søkelys på kvalitetsarbeidet.

RIVENDE UTVIKLING: Radiologisk avdeling satser aktivt på kompetanseheving blant ansatte. Ultralyd er blant de mest ressurskrevende undersøkelsene.
Det er viktig og helt avgjørende for oss å henge med i den rivende teknologiske utviklingen innen radiologi for å kunne tilby best mulig tjenester til pasientene. Det innebærer ikke bare opplæring i nye maskiner, men også forbedring av undersøkelsesmetoder og utvikling av nye teknikker. Et viktig arbeid som skjer tverrfaglig er å få til høy kvalitet på bildene med lavest mulig stråledose, sier Hager.

I 2016 byttet avdelingen ut en eldre CT-maskin og kan nå tilby mer avanserte undersøkelser som for eksempel CT av hjerte.

NY CT-MASKIN: Sykehuset i Vestfold kan tilby avanserte undersøkelser som CT av hjerte.

– Våre to CT-maskiner er i drift store deler av døgnet, og vi har gjennomsnittlig 60-70 pasienter hver dag, forteller fagansvarlig radiograf på CT-seksjonen, Tanya L. Hansen.

– En positiv utfordring for oss ansatte å få arbeide med topp moderne utstyr. Vi holder et høyt faglig nivå blant radiografer og radiologer, sier Hansen.

Unik visuell opplevelse

Et moderne angiografilaboratorium (røntgen av blodårer med kontrastmiddel) kom også på plass i 2016. I samarbeid med karkirurgene og anestesiavdelingen kan radiologisk nå tilby stentbehandling av utposning på hovedpulsåren.

BEHANDLING: Radiologisk avdeling tilbyr både diagnostikk og behandling via blant annet blodårer.

Og i MR-seksjonen, der har de også fått ny maskin og satser på å gi pasientene en helt unik visuell opplevelse med følelse av velvære og ro.

– Vegger er tapetsert med kjente motiv for mindre fremmedgjøring og pasienten kan velge fargestemning på lyset i undersøkelsesrommet. Målet er å gjøre den utrygge situasjonen mer trygg for pasienten før undersøkelsen, som igjen øker bildekvaliteten. Så blir jo også arbeidsplassen fin, sier Hager.