Åpner ny psykiatrisk langtidspost

Sykehuset i Vestfold etablerer en ny døgnpost med åtte plasser på Granli. – Det er et stort trykk på pasienter som trenger langtidsbehandling og døgnplasser, og trykket vil øke fremover, forteller seksjonsleder Anders Kristian Wivestad ved psykiatrisk langtidspost A og sikkerhetsposten.

Publisert 29.03.2022
Sist oppdatert 30.03.2022
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en bygning
Den nye døgnposten vil bli et kjærkomment tilskudd for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og stor voldsrisiko, ifølge koordinator Jannike Meier, seksjonsleder Anders Kristian Wivestad og koordinator Magnus Losvik.
Sykehuset i Vestfold har satt av rundt 12 millioner kroner for å utvide tilbudet til pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern (TPH) i drifts- og investeringsbudsjettet for 2022.

– Antall pasienter som blir dømt til TPH har økt og forventes å øke videre. Det utfordrer kapasiteten vår for behandlingstilbudet til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og stor voldsrisiko, forteller Wivestad.

Sammen med koordinator Magnus Losvik for sikkerhetsposten og koordinator Jannike Meier for langtidsposten er seksjonslederen glad for å kunne åpne flere behandlingsplasser.

– Vi har i lengre tid slitt med overbelegg. Den nye langtidsposten, kalt langtidspost B, vil ha samme pasientgruppe, men vil behandle pasienter som er i en mer stabil fase og på vei ut fra sykehuset. Det vil bli et kjærkomment tilbud for pasientene, forteller de.

Å samle færre pasienter i gruppe, og pasienter som er mer stabile, kan gi et bedre behandlingsmiljø.

– Vi har tro på at pasientene kan dra nytte av hverandre sosialt og fungere bedre i sin avdeling, påpeker Meier.

​Gode forskningstall fra behandlingsmodellen

Den nye posten krever mindre bemanning og gir pasientene økt frihet.

– Posten blir et bindeledd til vår spesialpoliklinikk og ambulante team som følger pasientene i hjemmet. Pasientene skrives ikke ut, men følges opp i hjemmet av teamet og kommunen, og kan komme rett tilbake til oss ved forverring, forteller Losvik.

Forskning gjort ved SiV av overlege Torkel Vang ved sikkerhetsposten, viser at denne måten å arbeide på gir en stor reduksjon av vold og betraktelig bedre samfunnsvern. Samtidig har tvangsmiddelbruken gått ned og liggetiden har blitt redusert.

– Også brukerundersøkelsene gir gode tilbakemeldinger. Pasientene får bo mer hjemme og slipper å forholde seg til mange behandlere. Den kontinuiteten setter pasientene pris på, sier koordinator Losvik.

Fakta:

  • ​Antall pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern økte hvert år fra 2002 til 2019. (data fra SIFER: Sikkerhetspsykiatri i Norge 2019 – en statusrapport)
  • Posten vil koste rundt 12 millioner kroner, der ca 2 millioner er satt av til oppussing og liknende og ca 10,4 millioner til personal- og driftskostnader.
  • Bygget i bakgrunnen av bildet Granli pusses og restaureres opp. Det inneholder store rom og har god plass.