HELSENORGE

Åpning av nytt treningsbygg for pasienter ved DPS Vestfold, Linde

Treningsbygget Gran for pasienter ved DPS Vestfold, Linde, åpnet offisielt 10. mars.

Irene Gran Kirkevold og Mette Camilla Moen.
Det nye treningsbygget heter Gran, og er oppkalt etter prosjektleder og en viktig drivkraft for å få dette på plass, Irene Gran Kirkevold.

– Jeg er kjempeglad for at det har blitt en realitet, sa Irene Gran Kirkevold i talen på den offisielle åpningen av treningsbygget 10. mars.

​​​​​Sammenheng mellom god kondisjon og god kognitiv funksjon​​​​​

Personer med alvorlige psykiske lidelser har 10 til 20 års kortere forventet levealder enn resten av befolkningen. Bakgrunnen for dette er faktorer som sosioøkonomiske forhold, bruk av legemidler og usunn livsstil. 

Forskningsfunn, blant annet i forskning utført ved Sykehuset i Vestfold (EPHAPS), viser at det er en sammenheng mellom god kondisjon og god kognitiv funksjon. Aktivitet medfører bedring av pasientenes nevrokognitive funksjon. 

​​​​Treningsbygg som er lett tilgjengelig og tilrettela​gt​​

Planleggingen av bygget startet i 2011 og det var til tider usikkert om det ville bli mulig å gjennomføre planene. I 2017 ble planene om treningsbygg utredet på nytt og like før jul 2021 var endelig treningsbygget klart til bruk. På grunn av pandemien ble det først nå arrangert åpningsfest og snorklipping.

Klinikksjef Christian Reissig fikk æren av å være snorklipper, og fortalte at dette er et veldig viktig tilbud.

– Fysisk aktivitet er viktig og nå har vi et treningsbygg som er lett tilgjengelig og tilrettelagt våre pasienter.

Det var en stolt konstituert avdelingssjef Mette Camilla Moen som holdt velkomsttalen for alle de fremmøtte.

– Dette er vi veldig glad for å ha fått på plass, sa hun.