HELSENORGE

Bedre kreftoperasjoner med nytt operasjonskart

En ny operasjonsmetode gjør det lettere for kirurger å fjerne flere lymfeknuter under tarmkreftoperasjoner. Det kan bety bedre behandling og bedre overlevelse for pasientene.

Overlege Jens Marius Næsgaard

​Operasjonsmetoden blir testet ut gjennom et forskningsprosjekt, og så langt er rundt 70 pasienter ved Sykehuset i Vestfold operert med denne metoden. 

– Forskningsprosjektet startet i 2011 på SiV, og går ut på at vi opererer pasienter med kreft i høre del av tykktarmen med en ny metode som gjør at vi får tatt ut flere lymfeknuter sammenlignet med standard operasjon, forklarer overlege og leder for forskningsprosjektet ved SiV, Jens Marius Næsgaard.

Mindre sjanse for tilbakefall

Ved operasjon for tykktarmkreft fjernes selve svulsten med god margin til frisk tykktarm. I tillegg fjernes en del av tykktarmskrøset som inneholder lymfeknuter.

– Vi vet i dag at jo flere lymfeknuter man fjerner, desto mindre sjanse er det for å få tilbakefall av sykdommen. Men dette er et anatomisk vanskelig område å operere i, forklarer Næsgaard.

Og det er her operasjonskartet kommer inn. For å kartlegge blodkarene i magen brukes bildene fra CT-undersøkelsen som alle pasienter må gjennomgå før operasjonen. Bildene blir ved hjelp av et dataprogram rekonstruert til et tredimensjonalt operasjonskart som gjør at kirurgene trygt kan operere i dette området.

–Prosjektet ledes nå fra Ahus og Haukeland universitetsssjukehus deltar også i studien. Så langt er rundt 300 pasienter operert med denne metoden ved de tre sykehusene. Metoden har vist seg å være like trygg som standardmetoden, sier Næsgaard.   

Bedre overlevelse

Resultater fra liknende operasjonsmetoder i Tyskland og Danmark viser at det er rundt 10 prosent høyere overlevelse etter 5 år, enn ved vanlig operasjon.  

– Vi må vente noen år før vi kan si noe om våre resultater på fem års åverlevelse. Men det tyder på at pasientene vil få bedre behandling og bedre overlevelse ved bruk av denne operasjonsmetoden.