Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasientene

Fagråd for rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19. Gro E. Aasland, klinikksjef ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, har ledet arbeidet med rapporten.

Publisert 26.06.2020
Sist oppdatert 30.05.2022
Rehabilitering

Pasienter som utvikler alvorlig covid-19-sykdom og som er innlagt på sykehus har som regel behov for spesialisert rehabilitering og oppfølging. Covid-19 kan gi lungekomplikasjoner, kognitive utfordringer, redusert fysisk yteevne, nevrologiske symptomer og psykiske plager som angst og depresjon.

Sjekkliste og funksjonsmål

Rapporten inneholder en sjekkliste og funksjonsmål for alle faser av sykdomsforløpet for pasienter som har vært innlagt på sykehus med covid-19.

Gro E. Aasland

Gro E. Aasland

– De vanlige forløpsveiene som benyttes innen spesialisert rehabilitering gjelder også for denne pasientgruppen. Det er spesielt viktig at de som reiser rett hjem fra sykehuset følges opp med kontroll etter en tid. Det er også vesentlig at pårørende involveres i hele forløpet, og det bør være spesielt fokus på at personer med ulik etnisk bakgrunn får tilpasset oppfølging, sier Gro Elisabeth Aasland

Aasland har ledet arbeidet med rapporten på vegne av fagråd for rehabilitering i Helse Sør-Øst. Til daglig er hun klinikksjef ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Arbeidsgruppen har vært bredt sammensatt med brukerrepresentasjon, representanter fra rehabilitering på ulike sykehus, private rehabiliteringsinstitusjoner, kommunal rehabilitering, fastlege, intensivmedisin, lungelege og infeksjon/smittevern.

Bedre tilbud til alle

Rapporten har bygget et pasientforløp for covid-19 som er utviklet ved Sykehuset i Vestfold. I tillegg er erfaringer og tilgjengelig forskning fra inn- og utland lagt til grunn. Rapporten beskriver alle faser fra intensivopphold til senfase. 

– Rehabilitering bidrar til at covid-19 pasienter med alvorlige forløp blir så bra som mulig på sikt. Det blir viktig at anbefalingene også blir fulgt i praksis. Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering som allerede har etablert en nettside om covid-19 rehabilitering, gjør et viktig arbeid her, sier klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og leder for fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst, Frank Becker.

Aasland og Becker håper at rapporten og anbefalingene kan komme pasienter i alle regioner til gode. Anbefalingene i rapporten kan også brukes overfor andre pasienter som har ligget lenge på intensivavdelinger i norske sykehus.

– Jeg vil berømme arbeidsgruppen for å ha levert et viktig arbeid på rekordtid. Denne rapporten vil bidra til et bedre og mer systematisk rehabiliteringstilbud til de som rammes covid-19, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst.

Les hele rapporten

Vedlegg til rapporten

Vedlegg 1 - Pasientforløp Sykehuset i VestfoldVedlegg 2 - Strukturering og innhold i arbeidsprosessenVedlegg 3 - Grenseverdier