HELSENORGE

Bedre undersøkelser gir mer treffsikker kreftbehandling

Sykehuset i Vestfold bruker nå avansert genteknologi for å finne genendringer i kreftsvulster. – Vanligvis undersøker vi ett og ett gen i en kreftsvulst, det setter begrensninger i hvor mange gener vi får undersøkt . Her på SiV kan vi nå sjekke mange gener på en gang, forteller overlege Anne Pernille Dyrbekk ved patologisk avdeling.

Fagbioingeniør Marianne Odnakk Ludahl og overlege Anne Pernille Dyrbekk er glade for å kunne tilby Vestfolds pasienter enda bedre undersøkelser ved hjelp av den nye NGS-analysatoren.

Den nye NGS-maskinen (Next generation sequencing/neste generasjons sekvensering) gir legene mulighet til å undersøke hele 52 gener på en gang.

– Det gir oss mye mer informasjon enn vanlige mutasjonsanalyser og dermed også større sjanse til å finne relevante endringer i svulsten, sier Dyrbekk.

Pasientene kan dermed få mer målrettet terapi mot sykdommen.
Metoden krever høy kompetanse og er et resultat av samarbeid mellom genteknologisk enhet på mikrobiologisk avdelingen og patologiavdelingen.

Første i Helse Sør-Øst

13. mai innførte SiV denne undersøkelsen for tykktarmskreft, lungekreft og føflekkreft.

– Fordelen for pasientene er at vi får opplysninger om eventuelle endringer i flere gener og kan dermed kanskje gi flere potensielle behandlinger. Det gir også veldig gode muligheter for interessant forskning, sier overlegen.

SiV er det eneste sykehuset i Helse Sør-Øst som tilbyr dette ved disse kreftformene.

– Jeg vet at de er i ferd med å innføre det ved både OUS, Sykehuset i Østfold og Ahus. Vi er glade for å kunne tilby det allerede nå, sier overlege Dyrbekk.