HELSENORGE

Ber rusmisbrukere sjekke seg for hepatitt C

Tidligere var behandlingen for hepatitt C en langvarig og krevende behandling som ga mange bivirkninger. Slik er det ikke lenger. – Men det gamle inntrykket av behandlingen henger fortsatt igjen, forteller seksjonsoverlege Marte Holmberg ved infeksjonsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

Solveig Ertresvåg, Lene Ingebretsen og Marte Holmberg håper flere rusmisbrukere velger å sjekke seg for hepatitt C.

​Holmberg ønsker å nå tidligere og aktive rusmisbrukere med informasjon om behandlingen.

– Hepatitt C er en virussykdom som smitter via blod. I Norge skjer smitte oftest gjennom injiserende rusmiddelbruk. Hovedsmittekilden er sprøyter, men også annet brukerutstyr kan smitte, forteller hun.

Faren for seksuell smitteoverføring, smitte ved tatovering, piercing eller aksidentelt sprøytestikk er også tilstede, men synes å være liten. I en del land har personer blitt smittet gjennom bruk av ikke-steriliserte sprøyter i helsevesenet og mor kan også overføre smitte til barn før fødsel.

– De fleste merker ikke at de blir smittet, og man kan derfor ha sykdommen uten å vite om det. Etter en del år vil noen pasienter med hepatitt C utvikle leverskade, leversvikt eller kreft i leveren. Vi ønsker derfor å behandle sykdommen før dette oppstår, sier seksjonsoverlegen.

Over 90 prosent blir friske

Behandlingen mot hepatitt C var tidligere krevende og langvarig.

– Den ga store bivirkninger i seks til tolv måneder. Situasjonen nå er helt annerledes, forteller Holmberg.

I dag tas behandlingen i pilleform en gang om dagen i tolv uker. Den gir lite bivirkninger, men man kan oppleve noe hodepine, kvalme eller trøtthet. Over 90 prosent av de som får behandlingen blir friske.

Ønsker hjelp fra pårørende

Seksjonsoverlege Holmberg håper pårørende og venner kan hjelpe rusmisbrukere til å vurdere en sjekk for hepatitt C. Hvis viruset blir påvist kan både fastlege og Feltpleien henvise til SiV for behandling.

– Vi ønsker å nå frem til pasientene og vil gjerne at pårørende dytter dem litt i riktig retning. Vi ønsker å nå alle, også de som fortsatt ruser seg, påpeker hun.