Beredskapsøvelse 16. september

Mandag 16. september gjennomføres beredskapsøvelsen «Joint Oslofjord 2019» i Vestfold, som er en del av en større forsvarsøvelse som foregår hele uke 38. Sykehuset i Vestfold deltar i øvelsen.

Militært personell og militære ambulanser vil kunne være synlige i og ved sykehuset hele uke 38, fordi de øver i vårt fylke.

Øvelsen går ikke utover normal drift ved sykehuset.