Besøk på nyfødtintensiv

Avdelingen forsøker å legge til rette for at mor og ledsager kan være mest mulig sammen med barnet sitt. Ved innleggelse vil det være en gjennomgang av gjeldende smitteverntiltak og besøksrestriksjoner.

Publisert 23.03.2020
Sist oppdatert 13.04.2023
Babyfot

Avdelingen har familierom inne i avdelingen. Rommene er ikke likt utstyrt, derfor må vi forbeholde oss retten til fortløpende å prioritere og disponere rommene ut fra medisinske kriterier.

Det lages individuelle avtaler (besøksplaner) for familier som er innlagt i avdelingen over tid.

Vi har tillitt til at familiene ved nyfødtintensiv etterlever gjeldende smittevernregler og har kontakt med få personer utenfor sykehuset. 

Rutiner vil endres fortløpende ut fra endringer i lokale og nasjonale føringer.​

Vi håper at alle får et godt opphold hos oss på nyfødtintensiv.