Besøk på nyfødtintensiv

På grunn av koronautbruddet er det begrenset mulighet for besøk på nyfødtintensiv. Dersom det nyfødte barnet blir innlagt på nyfødtintensiv rett etter fødsel, får mor være sammen med barnet. Far/medmor tillates å være sammen med mor og barn under visse forutsetninger.

Babyfot
Dersom det er ledig foreldreseng, kan far/medmor bo sammen med mor og barn. Mor og far/medmor kan ikke reise mellom sykehus og hjem. Dersom far/medmor ikke har mulighet til å bo fast på nyfødtintensiv gjøres det avtale for besøk inntil to ganger per uke. Dersom far/medmor har luftveissymptomer eller har vært i nærkontakt med andre med symptomer kan de ikke komme på besøk. Smittevernrutiner for god håndhygiene og avstand til andre må overholdes.

Det kan gjøres unntak dersom barnet er kritisk syk eller ved individuelle behov. Dette må avtales med behandlende lege.

Vi kan måtte gjøre prioriteringer for besøk på grunn av kapasitet på rom og begrensninger. Dette kan forkorte fars/medmors opphold. 

Besøksrutiner endres kontinuerlig etter endringer i nasjonale føringer og smittesituasjonen.