Besøksforbud på nyfødtintensiv

På grunn av koronautbruddet er det besøksforbud på nyfødtintensiv. Dersom det nyfødte barnet blir innlagt på nyfødtintensiv rett etter fødsel, får mor være sammen med barnet. Far/medmor får kun være med som ledsager hvis mor eller barnet er kritisk syk.

Babyfot
 

Far/medmor/ledsager får ikke lov til å reise mellom sykehuset og hjemmet.

Ved plassutfordringer prioriteres mødrene.

Hvis barnet blir lagt inn hjemmefra eller fra barsel, er det kun mor som blir innlagt sammen med barnet på nyfødtintensiv.