HELSENORGE

Besøksstopp ved to avdelinger ved SiV

For å ivareta smittevernhensyn må sykehuset innføre besøkstopp på ortopedisk og nevrologisk avdeling. 


Den nasjonale koronatrenden viser en utflating av koronasmitten, og det er veldig positivt. Ved SiV har vi imidlertid opplevd et utbrudd på en avdeling. En annen avdeling har høyt pasientbelegg og dette fører til en fortetting. For å ivareta smittevern på nåværende tidspunkt ser vi oss nødt til å innføre besøksstopp som et smitteverntiltak ved disse avdelingene.

Besøksstoppet gjelder følgende avdelinger:

  • Kirurgisk post 7AB
  • Medisinsk post 3C - nevrologi

I den forbindelse er det viktig å understreke:

  • Hensynet til helse og sikkerhet hos pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset gjør det nødvendig med slike tiltak
  • Det vil bli gitt unntak fra forbudet og adgang for besøk i enkelttilfeller, blant annet til alvorlig syke pasienter
  • Sykehusledelsen og smittevernseksjonen overvåker situasjonen tett og justerer smitteverntiltakene fortløpende
  • Oppdatert informasjon vil fortløpende bli kommunisert på siv.no og til lokalpressen
  • Sykehuset forstår at dette kan oppleves inngripende, men håper på forståelse for den situasjonen vi er i og presiserer at det gjøres for å ta vare på både publikum og ansatte på best mulig måte
  • I nåværende situasjon, som et ledd i arbeidet med å redusere smittefare for pasienter, besøkende og ansatte, oppfordres det også til å unngå/redusere besøk på sykehuset til øvrige avdelinger/sengeposter. Det gjelder også følge/ledsager av pasienter til poliklinikk.
Takk for forståelsen og samarbeidet!