Helsenorge

Best i landet på hjemmedialyse og trombolysebehandling

Sykehuset i Vestfold er best i landet når det gjelder andel pasienter som får hjemmedialyse og andel pasienter som får trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen. Det viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

Gruppebilde av ansatte ved dialyseavdelingen.
BEST PÅ HJEMMEDIALYSE: Her er gjengen som gir pasienter med nyresykdom større valgfrihet i sin behandling.

​– Dette er svært gledelige tall, sier fag- og samhandlingsdirektør ved SiV, Jon Anders Takvam. 

Torsdag 9. mai offentliggjorde Helsedirektoratet oppdaterte resultater på 90 av de 175 ulike kvalitetsindikatorene som skal bidra til at pasienter, pårørende og publikum får bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten.

– Viktig for pasientene

Takvam er derfor godt fornøyd med at sykehuset ligger over målet om at 30 prosent av pasientene med kronisk nyresykdom i sluttstadiet behandles med hjemmedialyse. 

– At vi leverer på dette har stor betydning for disse pasientene, sier han. 

I tillegg er SiV best i landet på andel pasienter som får trombolysebehandling.

– Trombolyse er en intravenøs medisin som løser opp blodpropp, og det er svært viktig å komme raskt i gang med denne behandlingen. Vi har jobbet mye med å forbedre pasientforløpet for slagpasienter, derfor er det ekstra hyggelig at tallene viser at det virker, sier Takvam. 

Flere forbedringsområder

Resultatene viser også at Sykehuset i Vestfold har flere forbedringsområder, blant annet når det gjelder antall korridorpasienter, bruk av bredspektret antibiotika og andel hoftebrudd operert henholdsvis innen 24 timer og 48 timer.

– Vi er selvsagt ikke fornøyde med utviklingen på disse områdene. Derfor følger vi nøye med på resultatene og setter i gang tiltak for å komme tilbake på rett kurs. Med riktig og kontinuerlig fokus er vi sikre på at resultatene også vil komme innenfor disse områdene.

Les mer om alle kvalitetsindikatorene her