HELSENORGE

Bli med på nasjonal dugnad for å spre kunnskap om hjerneslag!

Vanskelig for å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113 – hvert sekund teller!

Mann som smiler og løfter armene
Foto: Helsedirektoratet

​Hjerneslag oppstår plutselig og hvor som helst, og hvert år rammes rundt 12.000 i Norge. Alle kan havne i en situasjon hvor det er avgjørende å kjenne igjen symptomene på hjerneslag. 

Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet en nasjonal kampanje om hjerneslag. Målet er at flere ringer 113 ved mistanke om hjerneslag, økt kjennskap til symptomene for hjerneslag og økt forståelse i befolkningen for betydningen av rask behandling.

Åpent publikumsmøte i Tønsberg

Ved Sykehuset i Vestfold markeres kampanjen med et åpent publikumsmøte i auditoriet onsdag 2. november klokken 17.00.

Hensikten er at flere innbyggere skal kjenne igjen symptomer på hjerneslag og lære hva du skal gjøre, slik at flere overlever. Her vil publikum også få mulighet for blodtrykksmåling og informasjon om slagenheten i Vestfold, etterfulgt av flere foredrag. Enkel servering før og etter møtet. Auditoriet befinner seg i underetasjen i sykehusbygningen.

Se fullt program for arrangementet her.

Symptomer og risikofaktorer

Hjerneslag oppstår plutselig på grunn av blodpropp eller blødning i hjernen.  Problemer med å prate tydelig, smile eller løfte armene over hodet er vanlige symptomer. Andre symptomer kan være kraftig hodepine, synsproblemer, manglende språkforståelse eller svimmelhet.

Ingen kan forsikre seg mot å få hjerneslag, men alle kan redusere sjansene for å bli rammet. De viktigste risikofaktorene for hjerneslag er høyt blodtrykk, diabetes, røyking, høyt alkoholkonsum, hjerteflimmer (atrieflimmer), inaktivitet, stress og tidligere gjennomgåtte hjerneslag og hjerteinfarkt.

Slik gjenkjenner du et hjerneslag

 • Hjerneslag oppstår plutselig og skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen.
 • Ingen kan forsikre seg mot hjerneslag, men alle kan redusere sjansene for å bli rammet. 
 • De vanligste symptomene på hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker.
 • Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgene:
  • Prøv å smile!
  • Prøv å løfte begge armene
  • Prøv å si en enkel sammenhengende setning.
  • Ring 113 umiddelbart hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene.

Les mer om hjerneslag på helsenorge.no

Les mer om bakgrunnen for kampanjen her