HELSENORGE

Blir du akutt syk eller skader deg – ring først!

Er du usikker på hvor du skal henvende deg hvis du blir akutt syk eller skader deg i sommer?

To barn og en lege

På sommeren kommer det ekstra mange ferieturister til Vestfold. Stor aktivitet og flere mennesker betyr mer å gjøre både for legevaktene i kommunene og skadestue og akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold.

Mange er også usikre på hvor de skal henvende seg når de er på ferie og befinner seg langt unna fastlegen sin.

Men du trenger kun å huske ett nummer - 116117. 

– Når du ringer 116117 kommer du automatisk til den legevakten som er nærmest der du befinner deg. Der får du snakke med en sykepleier som kan gi råd og veiledning, og som sammen med deg kan vurdere skadeomfang og riktig oppfølging, sier seksjonsleder Morten Tønnessen ved Sykehuset i Vestfold.

Han opplever at mange møter direkte i akuttmottaket på sykehuset, uten å ha vært i kontakt med legevakten først.

– Det skaper lengre ventetider og dårligere behandling for alle fordi vi må bruke tid på å vurdere skadeomfang og ikke det vi egentlig skal gjøre – nemlig undersøke og behandle skader, forklarer han.

Har du fastlege i Vestfold, er dette riktig sted å henvende seg på dagtid. Er det akutt og står om liv, ring: 113.