Blir du akutt syk eller skader deg – ring først!

Er du usikker på hvor du skal henvende deg hvis du blir akutt syk eller skader deg i sommer?

Illustrasjonsfoto

​På sommeren kommer det mange ferieturister til Vestfold. Stor aktivitet og flere mennesker betyr mer å gjøre både for legevaktene i kommunene og skadestue og akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold.

Mange er også usikre på hvor de skal henvende seg når de er på ferie og befinner seg langt unna fastlegen sin.

113 – medisinsk nødtelefon

Ring nødtelefon 113 hvis du tror det er akutt og kan stå om liv og helse.

116 117 – nasjonalt nummer til legevakt

Ring nærmeste legevakt via det nasjonale nummeret 116 117 når det ikke er tidskritisk, men du heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen. Der får du snakke med en sykepleier som kan gi råd og veiledning, og som sammen med deg kan vurdere skadeomfang og riktig oppfølging.

Du skal ikke møte i akuttmottaket på sykehuset uten å ha vært i kontakt med legevakten først. Har du fastlege i Vestfold, er dette riktig sted å henvende seg på dagtid.

Giftinformasjonen

Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for å få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

Hvis du mistenker at det har oppstått alvorlige symptomer på grunn av forgiftning bør du ringe 113.

113.no – offentlig nettsted for førstehjelp

I juli ble Norges offentlige nettsted for førstehjelp lansert: 113.no. Her finner du blant annet informasjon om livreddende førstehjelp og oversikt over hjertestartere nær deg.

Nettstedet er drevet av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) på vegne av Helsedirektoratet.

Deler av informasjonen i denne saken er hentet fra 113.no.