Bygger om Halfdan Wilhelmsens Allé for bussruter

6. august startet Statens Vegvesen arbeidet med å utbedre Halfdan Wilhelmsens allé forbi SiV-Tønsberg. Dette for at busser skal kunne stoppe og passere. – Vi håper folk følger skilter og sperringer, uttaler byggeleder Lasse Sondbø i veivesenet.

 

For at bussen skal kunne kjøre i Halfdan Wilhelmsens allé over sykehustoppen til og fra Tønsberg sentrum, må veien bygges om. Det skal også gjøres endringer en rekke steder mellom rutebilstasjonen og Heimdalkrysset.

– For at ulempene skal bli så små som mulig har vi lagt opp til en kort og hektisk byggeperiode. Det vil bli jobbet på mange av tiltakene (se kart nederst) samtidig. Det vil derfor kunne oppleves at det blir trangt og kø i perioder, uttaler prosjektleder Ole Fredrik Brunæs i vegvesenet.

Byggeleder Sondbø ber forbipasserende være ekstra forsiktig.

– Ta hensyn til anleggsmaskinene. De har store blindsoner, få gjerne øyekontakt med fører, sier han.

Ber bilister finne andre veier eller transportmåter

I anleggsperioden ber veivesenet om at trafikanter vurderer andre veier.

– Det vil bli smalere og mer kø i anleggsperioden, forteller de.

En av de største forskjellene for SiVs ansatte og besøkende, vil bli en pålagt venstresving når man skal ut fra parkeringshuset. Dette for å sluse trafikken bort fra jernbanelinjen og Stenmalveien. Bilistene skal kjøre ned til Heimdalskrysset og videre der. Etter planen skal det nye kjøremønsteret ut av p-huset iverksettes i uke 41, altså 8. oktober.

– Hvis enveiskjøringen ikke fungerer og trafikken hoper seg opp i Stenmalveien, vil vi vurdere å stenge Halfdan Wilhelms Allé for privatbiler. Men det ønsker vi ikke, påpeker prosjektlederen.

Vegvesenet skal også utbedre veien ned mot Heimdalskrysset og gjøre veien ned fra Halfdan Wilhelmsens Alle/Stenmalveien over jernbanelinjen bredere.

Bussene flyttes vekk fra Slagenveien

Bussene får stoppested begge veier utenfor sykehusets hovedinngang. Rutene som flyttes fra Slagenveien og til Halfdan Wilhelmsens allé er:

  • 01 Horten – Stavern 
  • 110 Solvang 
  • 111 Husvik 
  • 115 Husvik - Vallø 
  • 116 Borgheim - Skallevold 
  • 118 Sandåsen – Presterød

Det er Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune som i samarbeid har bestemt seg for å flytte rutene. De oppfordrer SiVs ansatte til å benytte buss for å komme seg til og fra jobb.

Kart HWA.jpg

1. Jernbanegaten får ny belysning, nye leskur og bredere fortau
2. Vegen gjøres bredere fra krysset Stenmalveien / Halfdan Wilhelmsens allé og ned til jernbanebommene
3. Det bygges busslommer i Halfdan Wilhelmsens allé på sykehustoppen
4. Det blir påbudt venstresving mot Heimdal/ Kilen ut fra parkeringshuset på sykehuset
5. I Halfdan Wilhelmsens allé fra Heimdalkrysset til jernbanebrua fjernes gateparkering, belysningen byttes og fortauene utvides
6. I Halfdan Wilhelmsens allé fra kryss med Dietrichs vei til Heimdalkrysset gjøres vegen om fra to til tre kjørefelt. Fra Monrads gate blir ett felt forbeholdt buss og taxi
7. Buss- og taxifilen gjennom rundkjøringen på Heimdal bygges om