Bytter ut turparadis med stor takterrasse

I slutten av juni flytter både poliklinikk og døgn alderspsykiatri og hukommelsessvikt fra Granli og inn i det nye psykiatribygget. – Vi er veldig klare. Vi har ventet en evighet.

Poliklinikken og døgnposten for alderspsykiatri og hukommelsessvikt flytter i uke 26, de starter opp med seks sengeplasser. Poliklinikken er i full drift fra uke 31.

Overlege Ida Bødal, psykolog Eirik Olaussen, seksjonsleder Merete Hulaas og koordinator Hanne Grødem Rogne har alle vært på befaring i det nye bygget. De ser store fordeler med å komme til et nytt bygg med en åpen avdeling som er oversiktlig og har romslige rom.

– Det oppleves lyst og trivelig. Noe helt annet enn det vi har i dag, forteller psykolog Olaussen.

– Vi gleder oss veldig til å flytte, det har vært en lang prosess og nå er vi i en ventefase, fortsetter seksjonsleder Hulaas.

Stor takterrasse

– Vi ser frem til å ta i bruk den store terapihagen på takterrassen vår sier overlege Bødal.

En 400 kvadratmeter takterrasse skal nemlig erstatte noe av det utearealet de har på Granli.

– Hagen skal vi bruke til trening, fellesskap, og andre type ute-aktiviteter, vi skal også anlegge ulike typer bed som pasientene kan jobbe med, kanskje vi kan få til vår egen lille grønnsakshage. Dette blir et sted som pasientene våre fritt kan disponere når de selv ønsker det, forteller Hulaas.

– På Granli har vi så stort uteområde at vi sjelden kan la pasientene gå ut uten følge. Vi bruker naturen mye, da vi ønsker å gi pasientene våre best mulig vilkår for aktivitet og livsglede. Tur i skog og mark har hatt stor betydning i vår terapeutiske tilnærming. Det kommer til å bli annerledes når vi flytter til byen. På en side mister vi de flotte naturområdene, på den andre siden får pasientene muligheten til å være mer ute uten å spørre ansatte, sier Bødal.

– De fysisk spreke og de yngre har godt av å komme seg ut på lengre turer. Så når vi kommer til byen får vi finner andre muligheter, legger psykolog Olaussen til.

Det nye bygget får to treningsrom som kan erstatte noe av tapet.

– Dem vil vi bruke aktivt. Vi er opptatt av å ha pasientene i fysisk aktivitet, både for å fremme det kognitive, men også for helsen generelt, fortsetter overlege Bødal.

Nærmere sykehuset

En stor fordel med å flytte til det nye psykiatribygget vil bli nærheten til resten av sykehuset.

– Betingelsene blir helt annerledes. Det er åpenbart at tilgjengeligheten til somatikken og sykehuset vil bli bedre, det er viktig med tanke på at mange av våre pasienter også har kroppslige plager. Å ligge så tett på sykehuset vil gjøre det mye lettere for oss å samarbeide med radiologi, nevrologi og andre, sier psykolog Olaussen.

– Vi tror på et tettere samarbeid og vi har stadig diskusjoner. Blant annet ønsker vi et samarbeidsmøte med andre avdelinger på SIV der vi kan ta opp caser. Det skal vi få til, legger seksjonsleder Hulaas til.

Lærerik og utfordrende prosess

Avdelingen har vært involvert i planleggingen av bygget hele veien.

– Det er klart det dukker opp utfordringer i en slik prosess. Både med tanke på økonomi, men også om hvor tilrettelagt våre pasienter skal få det. Vi har et litt annet behov enn de andre avdelingene som skal inn i bygget, det har vi vært nødt til å spille inn. Det har blitt en del diskusjoner underveis, men vi føler vi har kommet frem til et godt resultat, forteller seksjonsleder Merete Hulaas.

– Vår pasientgruppe fordrer at vi tenker sikkerhet på en annen måte enn det gjøres i våre akuttpsykiatriske sengeposter. Våre pasienter er ofte mer utsatt for fall og forvirring, sier overlege Ida Bødal.

– Men vi har hatt reell påvirkning og innflytelse, og prosessen har vært veldig lærerik, fortsetter Hulaas.

Poliklinikken har fått flotte og store konsultasjonsrom. Pasientene har ofte med seg pårørende og andre støttepersoner gjennom utredningsforløpet. Det krevde litt større konsultasjonsrom.

– Vi samarbeider tett med kommune og andre samarbeidspartnere. Det har også har vært i fokus gjennom prosessen, sier Hulaas.

Inspirert

Et nytt bygg gir inspirasjon til å også se på det terapeutiske innholdet i behandlingen av pasienter.

– Vi er veldig positive og har lyst til å få til noe nytt. Blant annet ønsker vi et større perspektiv på en terapeutisk tilnærming. Mange av våre pasienter trenger at vi gir en mest mulig optimalisert medikamentell behandling. Vi ønsker å være med på å skape et fremtidsrettet tilbud til våre pasienter, og med så flotte lokaliteter, ser vi for oss et tilbud som står i «stil» til disse, smiler Bødal.

– Alle som jobber i både poliklinikk og i døgnpost hos oss er flotte, engasjerte og dyktige fagfolk, alle er genuint interessert i å gjøre det beste for pasienter og pårørende. Vi gleder oss, uttaler seksjonsleder Hulaas.

Faktaboks:

  • Poliklinikken får rundt 400 henvisninger i året
  • De som henvises har ofte kompliserte og sammensatte lidelser
  • Poliklinikken utreder, diagnostiserer og behandler både yngre og eldre der det er mistanke om utvikling av kognitiv svikt
  • Målgruppen er også pasienter som er rammet av særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander etter fylte 65 år
  • De fleste døgninnleggelser henvises fra egen poliklinikk