COVID-19 og andre pasientgrupper

Sykehuset i Vestfold skal øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer. Samtidig skal sykehuset ha strenge smitteverntiltak og være i beredskap for å kunne behandle mange covid-19-pasienter.

De siste prognosene fra Folkehelseinstituttet viser at antall smittede vil øke om noen uker. Toppen ventes å komme i oktober eller november. Ifølge prognosene vil sykehuset få flere innlagte pasienter med koronasmitte, og må være forberedt på å behandle mange intensivpasienter samtidig når vi kommer til august.
 
Samtidig skal sykehuset ha mer normal drift framover.
Det betyr flere konsultasjoner, flere operasjoner og mer planlagt behandling. Det blir tilnærmet normal aktivitet i psykisk helsevern og rusbehandling.

Det er fortsatt svært viktig at pasienter IKKE møter til time dersom de har tegn på luftveisinfeksjon og at de overholder gode smittevernrutiner som håndvask og sosial distansering. Ta kontakt med aktuell avdeling dersom du er i tvil, sier fagdirektør Jon Anders Takvam ved SiV.
 
Det er litt forskjellig fra klinikk til klinikk hvordan dette nå gjøres, både med tanke på fortsatt behov for opplæring av eget personell, forbruk av smittevernutstyr og fare for prognosetap for den enkelte pasient med fortsatt utsettelse av helsehjelp.

– Det er derfor vanskelig å gi ut generell og helt nøyaktig informasjon om hvordan dette vil foregå, utover at de pasienter vi nå etter gjennomgang av søknader/lister kan tilby time vil få innkalling, sier Takvam.

Det vil i denne perioden ikke kunne forventes helt normal aktivitet for SiV totalt.

– Vi vil imidlertid utvide åpningstider ved poliklinikkene der vi har mulighet for det, samt øke aktivitet i Larvik for ortopedi for å styrke kapasitet, sier fagdirektøren.