HELSENORGE

Dataspill skal hjelpe barn til rehabilitering hjemme

I løpet av et år er mellom 40 og 50 barn med cerebral parese (CP) inne til rehabilitering ved Kysthospitalet. Et nytt innovasjonsprosjekt skal teste ut om deler av denne rehabiliteringen i stedet kan skje hjemme ved hjelp av et nytt, interaktivt hjelpemiddel.

Kvinne med kystlandskap i bakgrunnen
Avdelingssjef ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helena Paulsson Nilsen, har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst til et rehabiliteringsprosjekt for barn.

​– Det er et ståstativ som kan brukes til å tøye ut og øve opp muskulaturen hos barnet. Man stiller stativet inn i forskjellige vinkler og grader alt etter hvilke muskler man ønsker å trene, og deretter styrer barnet treningen selv gjennom et dataspill ved å bevege bena, forklarer avdelingssjef ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helena Paulsson Nilsen. 

Prosjektet har fått navnet «Rehabilitering av barn – borte bra, men hjemme best», og gjennomføres i samarbeid med selskapet Innovaid. Prosjektet har nylig fått tildelt 320.000 kroner i innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst.  

Motiveres til jevnlig trening

I tillegg til å gjøre treningen mindre kjedelig for barnet, er håpet at hjelpemiddelet skal bidra til å korte ned sykehusoppholdet.

– Hvis man kan korte ned på tiden barna er på sykehuset, betyr det at man slipper å ta barna ut fra skolen og unngår at de må reise langt bort fra vennene sine over en lengre periode. Dette dreier seg om barn som trenger jevnlig trening, og vi ser allerede i dag at de motiveres av denne måten å trene på. Det blir også en lettere hverdag for foreldrene når mye av treningen kan gjøres i hjemmet, mener Nilsen.

Prosjektet er lagt opp som en kvalitativ studie hvor man via et spørreskjema vil få erfaringer om bruken fra barn og foreldre, og fra ansatte ved Kysthospitalet.

– Dette blir verdifulle tilbakemeldinger til leverandøren som på sin side kan bruke det til å forbedre produktet, forklarer Nilsen.

Prosjektet starter opp 1. september 2016 og selve spørreundersøkelsen vil foregå i elleve måneder.


Foto: Innovaid