HELSENORGE

Denne helgen flytter senter for kreft og blodsykdommer og nyfødtintensivpost

– Vi er både spente og forventningsfulle til hvordan det skal bli. 

Seksjonsleder Irene Beate Fjeldstad for kreftposten, seksjonsleder Janne Nordhaug for kreft- og blodsykdommer poliklinikk og seksjonsleder Trine Nævestad for pasientlogistikk i det nye senteret gleder seg til å komme på plass.​

– Det blir godt. De ansatte gleder seg, men er samtidig spente på om alle tannhjulene treffer hverandre. Vi er i en oppstartsfase og det blir en del etterarbeid i ukene som kommer, sier Nordhaug.

I senter for kreft- og blodsykdommer samles sengepost og poliklinikken i samme etasje.

– Vi får flere pasienter og flere kolleger, personalgruppen utvides med både leger, kontoransatte og sykepleiere. Jeg tror det blir veldig flott for pasientene, forteller Fjeldstad.

– Spesielt dette med enerom blir bra, nå får pasientene egnede rom der også pårørende får plass, fortsetter Nævestad.

Velvillige a​nsatte

Sengeposten starter med full drift lørdag, mandag går startskuddet for poliklinikken i nye lokaler.

– Vi får god hjelp fra støttepersonell på flyttedagen, og de ansatte er kjempevelvillige. De stiller opp også utenfor arbeidstid, det er helt supert, sier Nordhaug.

– Senteret vårt blir et flott senter takket være de gode menneskene med den høye kompetansen, det er de som utgjør senteret, sier Fjeldstad.

​Nyfødtinte​​nsivpost

Nyfødtintensivposten flytter også denne helgen. Seksjonsleder Marianne Kaada Tegneby forteller at de har kontroll, selv om det er mye som skal på plass. 

– Vi har jobbet godt med alle detaljene og vi er i rute, selv om vi nok må regne med noe smårusk i starten. Alle har hatt ansvar for ulike oppgaver i flytteprosessen, noe som har ført til et godt teamsamarbeid og engasjement, forteller hun.

De også gleder seg til nye lokaler, som har en grunntanke om familiesentrert omsorg. Det betyr at familien og barnet er samlet.

– Lokalene er kjempefine. Avdelingen har fått være med på byggeprosessen helt fra starten, slik har vi kunnet forme lokalene. Vi blir en moderne avdeling, og jeg tror det har ført til det store engasjementet og gleden vi ser i personalgruppen, sier Tegneby.
Kaada Tegneby_M.jpg
(Marianne Kaada Tegneby)