HELSENORGE

Design av digitalt verktøy for varig livsstilsendring og vektstabilisering

I en nylig publisert studie hvor Sykehuset i Vestfold deltar sammen med Avdeling for Digital Helseforskning, Sørlandet sykehus og internasjonale samarbeidspartnere, ble det kartlagt hvordan motiverende design og atferdsendringsteknikker kan kombineres for å utvikle effektive og engasjerende digitale intervensjoner for varig vektstabilisering etter vektnedgang.

Behov for å tenke nytt

Ved utvikling av digitale løsninger er det et økende fokus på hvordan design kan benyttes til å påvirke atferd og bidra til å møte utfordringene samfunnet står overfor. En av disse utfordringene er økningen av livsstilsykdommer, som fedme. Endring til en sunnere livsstil kan i mange tilfeller forhindre eller redusere en rekke sykdommer, noe som vil kunne resultere i bedre helse, velvære og livskvalitet, og reduserte kostnader for samfunnet.

Det er mange som opplever det som utfordrende å beholde vekten etter vektnedgang, og relativt få klarer å opprettholde sin nye vekt over tid. For å møte denne utfordringen har Avdeling for Digital Helseforskning igangsatt forskningsprosjektet eCHANGE, for å utvikle en eHelseintervensjon som hjelper mennesker med å tilpasse seg en bedre livsstil og støtte opp om varig vektstabilisering etter vektnedgang.

eCHANGE - interaktiv og motiverende design for varig vektstabilisering etter vektnedgang

– Det finnes en rekke helseapper for vektreduksjon. Men det finnes svært få eHelseintervensjoner tilgjengelig for å støtte opp om varig atferdsendring og stabilisering av vekt etter vektnedgang, forteller førsteforfatter Rikke Aune Asbjørnsen, som er PhD-kandidat i prosjektet. 

Rikke Aune Asbjørnsen

Førsteforfatter og stipendiat Rikke Aune Asbjørnsen

I en nylig publisert artikkel presenteres hvordan design av slike intervensjoner kan møte behovene til de som ønsker å adoptere en varig livsstil etter vektnedgang. 

eHelseløsningen som utvikles skal bidra til å møte behov for å regulere daglige rutiner og atferd slik at nye levevaner opprettholdes, med stabilisering av vekt som et langvarig resultat. 

– I artikkelen presenteres det hvordan vi har forsøkt å kartlegge behov, og identifisere motiverende designelementer og atferdsendringsteknikker ved utvikling av digitale løsninger for varig vektstabilisering. 

Personer med erfaring med vektnedgang-/oppgang og vektstabilisering har, i tillegg til helsepersonell og andre sentrale aktører, spilt en sentral rolle med sin deltagelse og innspill. Artikkelen presenterer hvordan man kan kombinere kreative og deltagende designmetoder med teori for atferdsendring og motiverende design ved utvikling av eHelseintervensjoner.

Les hele artikkelen i Journal of Medical Internet Research:

Identifying Persuasive Design Principles and Behavior Change Techniques Supporting End User Values and Needs in eHealth Interventions for Long-term Weight Loss Maintenance: Qualitative Study

eCHANGE er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet Sykehus, samt en rekke andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som University of Twente i Nederland og Mayo Clinic i USA. Lise Solberg Nes, Avdelingsleder for Avdeling for Digital Helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus leder prosjektet.