Disputerer om effekten av fysisk trening ved alvorlig fedme

Stipendiat Jarle Berge ved fysikalsk medisinsk poliklinikk og Senter for sykelige overvekt disputerer 23. juni i Stavern.

Publisert 14.06.2022
En mann som smiler til kameraet
Stipendiat Jarle Berge
Han skal forsvare avhandlingen “Effect of aerobic endurance exercise on cardiorespiratory fitness, energy expenditure, weight loss and health-related quality of life in severe obesity.”

– Jeg ser frem til å få dette i havn og ta fatt på nye forskningsprosjekter, forteller Berge.

Han gir seg nemlig ikke med denne studien, men har flere studier og prosjekter på gang ved Sykehuset i Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge og Politihøgskolen i Stavern.

– Vi har mye materiell fra et pågående studie som ser på effekten av livsstilsbehandlingen ved Kysthospitalet i Stavern, og planen er å begynne å arbeide med dette materialet. I tillegg håper jeg å få startet noen nye studier sammen med dyktige kollegaer, men planene er ikke helt klare enda. Jeg synes det er fantastisk å være stipendiat og har kost meg i alle disse årene. Det har vært lærerikt, utfordrende og ikke minst motiverende, smiler Berge.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å være en del av det dyktige forskningsmiljøet ved Senter for sykelig overvekt. Hver dag arbeider dyktige kollegaer med å gjennomføre forskningsprosjekter, og pasientene i Vestfold er positive til å delta. Dette er vi forskere avhengig av, det er de som skal ha æren for denne avhandlingen. Forskning er et stort teamarbeid, fortsetter han.

Men nå skal han selv i ilden etter å ha undersøkt effekten av fysisk trening på energiforbruk og vekttap, i tillegg til livskvalitet.

– Enkelt forklart viser studien at en kombinasjon med intervalltrening på høy intensitet og moderat intensiv trening øker vekttap 3 kg mer enn kun moderat intensiv trening. Videre så vi at trening hadde en positiv påvirkning på livskvalitet, uavhengig av treningsintensitet, sier stipendiaten

Disputasen foregår ved Politihøgskolen i Stavern. Ønsker du å delta fysisk​​ må du melde deg på innen 17. juni.

Om avhandlin​gen

Berges studie er delt i tre artikler. I artikkel 1 viser Berge at pasienter med alvorlig fedme og god kondisjon før intensiv livsstilsintervensjon gikk ned fire kg mer etter ett år enn de med lav fysisk kapasitet. I artikkel 2 viser han at pasienter som gikk gjennom et 24 ukers treningsprogram med både høy intensiv intervalltrening og moderat intensiv trening, gikk ned flere kg enn de som fikk et treningsprogram med kun moderat trening, henholdsvis 5 kg og 2 kg. Energiforbruket under trening ble forbedret likt i de to gruppene, med 10 prosent og 8 prosent. I artikkel 3 viser han at helserelatert livskvalitet forbedret seg likt i begge grupper, og var uavhengig av intensitet. Artikkel 2 og 3 er resultater fra samme forskningsprosjekt.

​Resultatene antyder at fysisk kapasitet har en effekt på vekttap hos personer med alvorlig fedme. 

– Pasientene bør informeres om at treningsprogrammer med kun moderat intensitet, eller et program som også inkluderer høy intensitet, vil øke deres fysisk kapasitet, energiforbruk under trening, generell helse, og gi et moderat vekttap etter 24 uker, skriver Berge i sitt sammendrag.

Til tross for dette ga kombinasjonen av et høyintensivt- og moderat intensivt treningsprogram et betydelig større vekttap, bedring i fysisk kapasitet og energiforbruk under trening.

  • ​Berge er ansatt ved Sykehuset i Vestfold, ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, og ved fysikalsk medisinsk avdeling. I tillegg er han ansatt ved Politihøgskolen avd. Stavern. 
  • Universitetet i Sørøst-Norge og Sykehuset i Vestfold (Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, fysikalsk medisinsk avdeling, og forsknings- og innovasjonsavdelingen) har finansiert PhD- kandidaten. 
  • Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold har finansiert prosjektet «Exercise and Genes in Obese (EGO)». Sykehuset i Vestfold har vært den største bidragsyteren til prosjektet.