Endret 27 forløp på rekordtid

På ni måneder har Kirurgisk klinikk redesignet 27 kirurgiske akuttforløp ved Sykehuset i Vestfold. – Vi er stolte av det vi har fått til. Nå har vi fokus på å implementere og å følge de nye forløpene i praksis, forteller rådgiver Nina Firing.

– Vi har hatt fokus på logistikk og pasientens gang i systemet. For å få best mulig praksis måtte vi vite hvem som gjør hva til hvilken tid. Når vi vet dette kan vi optimalisere pasientforløpet og fjerne flaskehalser, forteller hun

Erfaringen viser at et fasilitatorteam oppleves fornuftig for de medisinskfaglige klinikerne.

– Vi har selvsagt involvert dem mye, men har minimalisert ressursbruken for klinikerne. Det har vært noe av nøkkelen for å klare så mange på så kort tid, sier Firing, som for tiden har permisjon fra sin lederstilling.

Metoden

Foruten Firing består fasilitatorteamet av anestesilege og rådgiver Espen Lindholm, og rådgiver Bjørn Ivar Wiig Nilssen.  Teamet innehar med dette både leder-, fag og driftskompetanse, samt kunnskap om redesign og forbedringsmetodikk. Sammen utviklet de arbeidsmetoden.

– Den går ut på at legelederne definerte hvilke diagnoser vi skulle jobbe med. De prioriterte diagnosegrupper ut fra volum, høyest alvorlighetsgrad og risiko, forteller Firing.

De organiserte tre møter. I første møte møtte alle klinikerne i de ulike profesjonene og en erfaren brukerrepresentant for å identifisere og redesigne forløpet. Dette brukte de halvannen time på. Deretter laget fasilitatorteamet en handlingsplan som beskrev hva som gjøres, identifiserte flaskehalser, ideer og løsninger. Deretter sammenfattet fasilitatorteamet dette i et utkast til ny retningslinje.

I møte to jobbet de sammen en time med å forbedre utkastet eller løse utfordringer. Møte tre varte en halvtime og ble brukt for å ferdigstille retningslinjen og enes om den.

Deretter fullførte teamet formaliene, godkjennelse, høring, innspill og eventuelle justeringer.

Evaluering

Når de nye forløpene nå er satt i praksis ønsker teamet også tilbakemeldinger fra fagfolkene på hvordan de fungerer.

– De nye kirurgiske akuttforløpene skal evalueres før sommerferien. Derfor ønsker vi en tilbakemelding fra våre ansatte, forteller rådgiveren.

Arbeidet med nye forløp er også en forberedelse til nye sykehusbygg.

– Det er en start på arbeidet som må gjøres før vi flytter inn i nye bygg 2021. Vi har sett for oss mulighetene nye lokaler vil gi oss og organisert oss deretter, sier Firing.

Løste gamle uenigheter

Seksjonsleder Torbjørn Bakken ved karkirurgisk avdeling skryter av arbeidet som er gjort.

– Fasilitatorteamet består av dedikerte personer som har gjennomført et stort arbeid på kort tid. En ryddig og god prosess hadde vært umulig uten et slikt team, forteller han.

Bakken understreker at klinikerne må kjenne seg igjen i retningslinjene.

– Det er viktig når det haster og man skal lete seg gjennom dokumentene. Det har vi fått til, fortsetter karkirurgen.

Arbeidet har også avslørt og korrigert uenigheter mellom ulike fagområder. Uenigheter som kan ha pågått i flere år. Nå er det ryddet opp i, og eventuelle konflikter mellom fagområder er redusert.

– Det er ikke alltid fagpersoner har samme oppfatning av hvordan man skal gjøre ting. Nå har vi retningslinjer vi enes om. Det fører til mindre frustrasjon og bedre pasientbehandling, sier Bakken.