HELSENORGE

Er du interessert i master i intensivsykepleie?

Sykehuset i Vestfold trenger flere spesialsykepleiere og utlyser utdanningsstillinger for sykepleiere som skal studere intensivsykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge fra august 2022.

To sykepleiere står ved en seng på et pasientrom

​En intensivsykepleier gir helhetlig sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med komplekse problemstillinger i tett samarbeid med anestesilegene. 

Universitetet i Sørøst-Norge har nå opptak til videreutdanning master i intensivsykepleie med oppstart høsten 2022. Søknadsfristen er 20. april kl 14.00. I tillegg til å søke på studiet på universitetet, må du også søke på utdanningsstilling innen 20. april. Utdanningsstillingene tilbys 90% lønn under utdanning og helgestilling gjennom undervisningsperioden. 


Både interne og eksterne kan søke på utdanningsstillingene. For å bli ansatt i en slik stilling må søkeren ha fått tilbud om studieplass ved universitetet. Det foretas intervju med aktuelle kandidater, og utvelgelsen gjøres med grunnlag i faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Les mer om opptak til videreutdanning til intensivsykepleie på USNs nettsider​

​​Ved spørsmål, ta kontakt med:

  • ​Seksjonsleder, intensivseksjon H4, Anita Skau Christophersen på tlf. 980 29 924
  • Seksjonsleder, medisinsk overvåkingspost, Ruth Karin Kjellemo på tlf. 930 33 965​