HELSENORGE

Få hjelp til å velge behandlingssted

Når du henvises til undersøkelse eller behandling på sykehus, har du rett til å velge behandlingssted. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgiver!

Illustrasjonsbilde av pasientrådgiver og pasient

– Velg behandlingssted og få kortere ventetid, oppfordrer Sidsel Gjertsen, leder av Informasjonstjenesten Velg behandlingssted i Helse Sør-Øst RHF.

Med seg på laget har hun syv pasientrådgivere som er klare til å svare på spørsmål. Pasientrådgivere er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. De kan gi deg råd om valg av behandlingssted og dine rettigheter. De kan også hjelpe deg med å finne avtalespesialist eller tilbud innen ordningen Raskere tilbake.

– For å ta gode valg om egen helse, er det nødvendig med relevant informasjon. Pasientrådgivere har taushetsplikt og hjelper deg gjerne hvis du ønsker individuelle råd, sier Sidsel Gjertsen.

Har du spørsmål til hvordan du skal gå frem for å velge behandlingssted, og hva dette kan ha å si for deg? Ta kontakt med fastlegen din eller ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgiver.

Du finner mer informasjon på helsenorge.no