HELSENORGE

Falsk positiv test for pasient utskrevet fra SiV

En pasient som var innlagt ved SiV testet positivt etter utskrivelse i forrige uke. Nå viser nye undersøkelser at prøven var falsk positiv. 

Mikrobiologisk avdeling mener dette er forårsaket av forurensning under analyseprosessen. Mest sannsynlig dreier det seg om en enkeltstående hendelse som kan skje når det analyseres et stort antall prøver.

22 ansatte og 11 medpasienter som ble definert som nærkontakter trenger derfor ikke lengere å være i karantene. Alle involverte og pasientens hjemkommune er blitt informert.