Får se det nye sykehuset gjennom VR-briller

Tønsbergprosjektet har investert i VR-briller slik at SiVs ansatte kan se hvordan de nye byggene blir. – Det gir perspektiv å selv se de nye arealene og rommene, forteller TP-koordinator Morten Tønnessen.

Morten Tønnessen er inne i det nye psykiatribyggets front-desk.

De nye byggene er ferdig tegnet. Antall meter fra dør til seng, høyde under taket, størrelsen på kontorplassen, alt er planlagt og tegnet inn i en modell som byggebransjen kaller BIM (bygningsinformasjonsmodell). Et dataprogram tar disse tegningene og gjør dem om til en virtuell virkelighet (VR). I denne VR-verdenen kan du selv vurdere antall skritt fra operasjonsbordet bort til vinduet eller om vasken står litt for nære dodøren.

– Vi som jobber med utbyggingen ønsker at våre ansatte er godt forberedt når flyttedagen kommer. Det å få helt nye sykehusbygg og gjennomføre en stor flytteprosess er en reise, en reise som blir mye lettere hvis de ansatte er godt forberedt, mener Tønnessen.

Ved å bruke VR-briller synes han det er lettere å få med seg de involverte SiV-ansatte.

– Brillene gir et større bilde av hva bygget er, får alle inn i riktig tanke. Jeg har i alle fall hatt god nytte av det selv, forteller TP-koordinatoren.

Vil lære opp fagutviklere

For et par uker siden viste han frem de nye somatikkbyggene gjennom å bruke VR-briller. Da koblet han opp VR-stasjonen i auditoriet og gikk rundt i de kommende byggene mens han forklarte hvor han var. I salen satt kirurgisk sykepleieavdeling.

– Da nådde jeg noen, men vi må finne en måte å nå enda flere på, sier han.

Derfor ønsker han å spre bruken av VR-brillene til fagutviklere ved sykehuset.

– Slik kan de ta det med seg inn i møter. Vi vil at ansatte skal bruke dette verktøyet selv, for å forberede seg på å flytte inn i de nye byggene, sier TP-koordinatoren.

Når du tar på deg VR-brillene kommer du inn i et slags Matrix. Du kan gå gjennom vegger og tak, noen kan bli litt svimle.

– Det kan være litt trøblete å bruke i starten, men når man har lært det går det fint. Derfor tenker jeg det er lurt at noen kan få opplæring i bruken, disse kan vise sine kolleger rundt i byggene. Jo mer VR-brillene er i bruk, jo bedre, forteller Tønnessen.

Oppdaget innsyn i akuttmottaket

Henning Langsrud er BIM-tekniker i Tønsbergprosjektet. Sammen med VR-spesialist og BIM-ansvarlig Ignacy Lozinski i Multiconsult, forteller han at BIM-modellen er en digital tvilling av de reelle byggene.

– Det gir en helt annen romfølelse når man selv får se hvordan det blir. Å se en tegning vil ikke gi det samme, sier Langsrud.

En annen fordel er at de har lagt inn all mulig informasjon. Veiene ligger der, uteområdene er programmert inn og de eksisterende byggene står klare.

– Ved å bruke VR-brillene fant vi faktisk ut at man fra toppetasjen i det nye psykiatribygget så rett ned og inn et vindu i det kommende akuttmottaket. Det hadde vi ikke fanget opp i en plantegning. Dermed måtte vi ta noen grep for å beskytte vinduet. Hadde vi oppdaget dette først da byggene sto ferdig, ville det kostet adskillige flere kroner, forteller Langsrud.