HELSENORGE

Fast PET-CT-modul offisielt åpnet

I 2015 begynte SiV å tilby pasienter PET-CT-undersøkelser i en buss som pendlet mellom sykehus. Fem år senere utføres undersøkelsene i en fast modul på sykehustomten. – En permanent løsning gjør at enda flere pasienter slipper reiseveien inn til Oslo, forteller overlege Thor Olav Hillestad ved radiologisk avdeling. Fredag åpnet de modulen offisielt.

Thor Audun Saga og Emiel Netten holder snoren som overlege Thor Olav Hillestad klipper. PET-CT-modulen gjør at flere pasienter slipper reiseveien til Oslo for undersøkelser.

– Bussen ga oss mulighet til å foreta beskjedne 300 undersøkelser i året. I 2020 regner vi med å utføre 700, sa Hillestad på åpningen.

Hillestad har, sammen med overbioingeniør Erling Halvorsen, i mange år jobbet for å kunne tilby disse undersøkelsene ved SiV. Allerede i 2015 var SiV første sykehus utenom universitetssykehusene som utførte undersøkelsene i en PET-CT-buss. Nå er vi første områdesykehus i landet som har en fast modul.

– Pasienter som får disse undersøkelsene er ofte dårlige. Da kan reiseveien til og fra Oslo være en ekstra belastning, sa Hillestad.
Men det er ikke den eneste fordelen.

– Det å ha tilgang til all pasientinformasjon er en fordel når bildene skal tolkes. Det gir bedre pasientsikkerhet, fortsetter han.

Takket på vegne av pasientene

Fagdirektør Jon Anders Takvam er glad for at SiV kan levere tjenester av høyeste kvalitet.

– Mest av alt er jeg glad på vegne av pasientene. I en fast modul kan vi ha over dobbelt så høy aktivitet som i bussen. Det gagner først og fremst pasientene. Det er fint å kunne markere dette. Hjertelig takk til dere som har stått på for å få dette til, sa Takvam.

Thor Audun Saga er administrerende direktør i Norsk medisinsk syklotronsenter (NMS). NMS lager stoffet som blir injisert i pasientene før undersøkelsene i PET-CT-modulen tas.

– Det er veldig hyggelig at SiV går foran og får etablert et slikt tilbud. Det er viktig at utviklingen av PET med stasjonære undersøkelser også foregår utenfor universitetssykehusene. Vi håper på et videre godt samarbeid for å levere høy faglig kvalitet, sa han i sin tale.