HELSENORGE

Flere føder naturlig i Vestfold

Ved Sykehuset i Vestfold har man færre fødsler der man må ta i bruk tang eller vakuum enn andre fødeavdelinger i landet. I tillegg gjennomføres det færre keisersnitt og antallet komplikasjoner er lave. – Resultatene kommer av bevisst jobbing over tid, forteller seksjonslederne Irene Jensen og Linn Tokheim Nistov.

Bruk av tang, vakuum og akutt keisersnitt er vesentlig lavere i Vestfold enn i øvrige opptaksområder. Det gleder seksjonsleder og overlege Linn Tokheim Nistov og seksjonsleder og jordmor Irene Jensen.

Et viktig prinsipp i moderne fødselsomsorg er å unngå unødvendig inngripen i et normalt fødselsforløp. Helseatlas er en tjeneste som sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester. I en ny rapport fra dem kommer fødeavdelingen ved SiV godt ut med tanke på bruk av såkalte medisinske intervensjoner.

– Det aller beste er å føde uten slik hjelp. Det er klart, må man ha hjelp så får man det, forteller Jensen som jobber på kirurgisk post 4C føde og barsel.

– Bruk av vakuum og tang øker risikoen for komplikasjoner hos mor og barn, blant annet rifter i underlivet hos mor. Barnet kan få hodesmerter som hemmer dem i starten av livet, fortsetter Tokheim Nistov ved gynekologisk seksjon.

Jensen og Tokheim Nistov tror erfarne jordmødre og leger er utslagsgivende for gode tallene.

– Vi har hatt lite utskiftning av personalet, det gir god erfaring, sier Jensen.

– Vi er også et passe stort sykehus. Stort nok til å få god erfaring, lite nok til å ha folk tilgjengelig, legger Tokheim Nistov til.

Kvinner som føder har helsepersonell tett på seg gjennom hele den aktive fødselen.

– 95 prosent av de som føder har jordmor eller andre rundt seg. Det er en høy andel i Norges målestokk. Dette trygger foreldrene, tror Jensen.

Færre keisersnitt

Ved SiV får kvinner som ønsker keisersnitt en egen samtale med jordmor på den såkalte anemone-poliklinikken. Keisersnitt er så belastende for både mor og barn at det frarådes der det ikke er medisinsk begrunnet.

– Samtalene mellom jordmor og mor har fungert veldig bra. Sammen lager vi en fødselsplan som lagres i journalen. På den måten blir kvinnene hørt og ivaretatt, forteller seksjonsleder og jordmor Irene Jensen.

– Hos oss får heller ikke mødre som ønsker det, og der det ikke er medisinsk begrunnet, automatisk keisersnitt selv om de ber om det. Legene våre kan si nei selv om kvinnen ønsker keisersnitt, forteller Tokheim Nistov.

– De som følger fødselsplanen og føder vaginalt er veldig godt fornøyd etterpå, legger Jensen til.

Keisersnitt kan gi komplikasjoner under selve operasjonen, i tiden etterpå og ved en ny graviditet.

– Selve keisersnittet er ikke så krevende, men ved alle operasjoner er det risiko for blødning, infeksjoner eller blodpropp. Det tar lenger tid å komme seg etter et keisersnitt enn en vaginal fødsel og det er høyere risiko ved neste graviditet. Derfor er vaginal fødsel å foretrekke, sier seksjonsleder Tokheim Nistov.

Her kan du selv finne tallene (NB: ekstern lenke)