HELSENORGE

Flytting av timer på grunn av ansatte i karantene ved kirurgisk post 7AB

Enkelte pasienter innen områdene ortopedi, øre-nese-hals og øye har fått flyttet på konsultasjonene sine på grunn av karantenesituasjonen ved kirurgisk post 7AB. 

Illustrasjonsfoto av koronavirus

En pasient ved kirurgisk post 7AB utviklet symptomer på Covid-19 etter innleggelse i uke 5. Vedkommende ble straks testet og testen viste positivt svar. Flere ansatte og en medpasient ble definert som nærkontakter og er satt i karantene. Ingen av dem har testet positivt på første kontrollprøve.

Den negative testen forkorter ikke karantenetiden. Status er per i dag at 17 ansatte er i karantene, i tillegg til en pasient. Ledelsen ved kirurgisk post 7AB og smittevernseksjonen følger situasjonen tett.

Enkelte pasienter har fått flyttet på konsultasjoner. Dette er et resultat av at ansatte er i karantene. Konsultasjonene blir gjennomført så fort situasjonen normaliserer seg.