HELSENORGE

Forekomsten av brystkreft fordoblet på 30 år

Antall tilfeller av brystkreft for middelaldrende kvinner har fordoblet seg i Norge de siste tretti årene. Det kommer frem i en ny doktorgrad ved Sykehuset i Vestfold.

Dame i rød kåpe geleides av helsepersonell i sykehusgang
ØKNING: Forekomsten av brystkreft for middelaldrende kvinner i Norge har nærmest fordoblet seg i løpet av de siste tretti årene. (Illustrasjonsfoto)

Overlege Pål Suhrke har i doktorgraden undersøkt hvordan forekomst og behandling av brystkreft her i landet er blitt påvirket av oppstarten av et offentlig mammografiprogram fra 1996, samt hormonbehandling under og etter overgangsalderen.

Suhrke er til vanlig avdelingssjef ved patologiavdelingen i Klinikk medisinsk diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold.

I den nylig avlagte doktorgraden har han og medarbeiderne funnet at forekomsten av brystkreft for middelaldrende kvinner i Norge nærmest har fordoblet seg i løpet av de siste tretti årene, med en topp på starten av 2000-tallet.

Hormonbruk og behandling

Avhandlingen viser at det har vært en liten reduksjon i brystkreftforekomst fra starten av 2000-tallet som kan settes i sammenheng med redusert bruk av hormoner under og etter overgangsalderen. Men fallet er betraktelig lavere enn den store økningen i brystkreftforekomst som kom da mammografiscreening ble introdusert.

Portrett av Pål Suhrke
NY DOKTORGRAD: Pål Suhrke ved Sykehuset i Vestfold har disputert til doktorgrad i patologi og epidemiologi. Han forsvarte avhandlingen sin ved Ullevål sykehus.

En langvarig bruk av kombinasjonspreparater som inneholder både østrogen og progesteron gir økt forekomst av brystkreft. Inntak av rene østrogener påvirker ikke brystkreftforekomsten.

Videre tyder funnene på at den nest mest vanlige undertypen av brystkreft, infiltrerende lobulært karsinom, er sterkere assosiert med hormonbruk enn andre typer av brystkreft.

Den økte brystkreftforekomsten har medført at antall kvinner som opereres for brystkreft har økt betraktelig. I motsetning til hva man kunne forvente, medførte innføring av mammografiscreening økt frekvens av operasjoner der hele brystkjertelen fjernes.

Livskvalitet

I de senere årene har frekvensen av operasjoner der hele brystkjertelen fjernes gått ned, men mest for aldersgrupper som ikke inviteres til mammografiscreening.

Suhrke og medarbeidere har også laget en modell for å regne på hvordan livskvalitet påvirkes av mammografiscreening.

Resultatene varierer betydelig, men flere scenarioer kan tyde på at mammografiscreening kan gjøre mer skade enn nytte.