Forespørsel om deltagelse i forskningsstudie av barnevaksiner

Sykehuset i Vestfold søker barn født i perioden 15. februar til 15. mars til et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av en ny vaksine for spedbarn. Vaksinen er utviklet for å beskytte mot infeksjoner forårsaket av pneumokokkbakterier.

Pneumokokkinfeksjon kan føre til mellomørebetennelse, bihubetennelse, lungebetennelse og andre sykdommer som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Barn under 2 år og eldre mennesker har større risiko for å utvikle alvorlig pneumokokksykdom.

Ny pneumokokkvaksine

I Norge får alle barn tilbud om vaksine mot pneumokokksykdom ved 3-, 5- og 12-månederskontrollen på helsestasjonen. Vaksinen som brukes i norsk barnevaksinasjonsprogram beskytter mot 13 pneumokokktyper. Dette prosjektet skal undersøke en ny pneumokokkvaksine som beskytter mot 15 pneumokokktyper.

Studien er godkjent av Statens legemiddelverk og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Prosjektleder er barnelege Heidi Glosli ved Rikshospitalet.

Vi søker barn som er født i perioden 15. februar til 15. mars. Studiedeltakere blir fulgt opp av barnelege og øvrig helsepersonell på sykehus.

Studiedeltakere vil også få vaksinasjon i henhold til det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I tilegg vil studiedeltakere få vaksine mot vannkopper som ikke er en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet per i dag, men anbefales av norske helsemyndigheter til utvalgte grupper.

Kontaktinformasjon

Ved ønske om mer informasjon om studien herunder fullstendig informasjonsskriv og samtykkeerklæring knyttet til eventuell deltakelse i studien, vennligst kontakt: