Forsker lærer å kommersialisere ideer og innovasjoner

– Det er stor kulturforskjell mellom investorer og forskere, forteller overlege Eirik Nestaas ved barnemedisinsk seksjon ved Sykehuset i Vestfold. Dette året deltar han på School of Health Innovation, en innovasjonsutdanning ved Universitet i Oslo for å lære å kommersialisere ideer.

Publisert 24.09.2019
Sist oppdatert 25.08.2021
En mann iført hvit uniform
Eirik Nestaas ved barnemedisinsk avdeling lærer seg å kommersialisere de gode ideene.

– Kurset er veldig lærerikt. Man kommer seg ut av forskerrollen og må forholde seg til forretningsfolk. I løpet av veldig kort tid skal man selge ideen sin. Vi lærte fort at vi måtte unngå de tekniske detaljene og heller fokusere på nytteverdien når man snakker med investorer. Det handler om å snakke investorenes språk, forteller Nestaas.

Kurset er delt i to, en del på våren og en på høsten. All undervisning er på engelsk. Nestaas er ferdig med første del, Health innovation and entrepreneurship, og har tatt fatt på høstkurset, Entrepreneurship in healthcare.

– I første del lærer man om innovasjonsprosessen, hvordan man kan utvikle ideen man har, sikre rettigheter og få kontakt med investorer. Man går gjennom hele prosessen fra ide til produkt eller firma, forteller han.
Vårkurset er fordelt på tre samlinger på to dager.

– Eksamen var et gruppearbeid der vi skulle selge et produkt til en investor slik at de ga oss midler til å jobbe videre med ideen, sier overlegen.

Denne høsten jobber Nestaas videre med sin egen innovasjon og skal blant annet lage en businessplan. Eksamen vil være innlevering av businessplanen samt å lage en presentasjon av innovasjonen rettet mot investorer.

– Jeg har en ide om hvordan man kan gjøre ultralydundersøkelser av hjertet sikrere, altså at man lettere skal vite om dette er riktig eller ikke riktig analyse, sier han.

Håper flere vil søke

Høsten 2018 fikk overlegen innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst til det forskningsbaserte innovasjonsprosjektet. Den eneste utenfor OUS.

– Det ble lagt merke til, for å si det slik, forteller forsknings- og innovasjonsrådgiver Rikke Aune Asbjørnsen ved SiV.

Nestaas har også fått støtte gjennom sykehusets forskningslegat.

– Legatmidlene har vi internt, i tillegg kan man få støtte fra Helse Sør-øst. Det finnes mange muligheter for støtte til både prosjekter og utdanning, men det gjør seg ikke selv. Det er mye hard jobbing med søknader og slikt. Helseinnovatørskolen gir deltakeren en verktøykasse innen entreprenørskap og kommersialisering som er veldig nyttig når man jobber med en kombinasjon av forskning og innovasjon, fortsetter hun.

Forskning og innovasjonsavdelingen ønsker å stimulere til innovasjonskultur og øke innovasjonskompetansen.

– Derfor er dette kurset et spennende konsept som vi gjerne ønsker at andre ansatte også deltar på, sier Asbjørnsen.

Overlege Nestaas er ikke i tvil.

– Jeg mener jeg nå kan se ideer og muligheter på en annen måte, sier han.