Forskningsprosjektet eCHANGE på andreplass i Idéprisen 2020

Forskningsprosjektet «eCHANGE– using eHealth to facilitate weight loss maintenance» ble kåret til delt andreplass i den ekstraordinære idékonkurransen til Inven2 kalt Idèprisen 2020. Prosjektet, hvor Sykehuset i Vestfold (SiV) er aktiv part, vant dermed 25.000 kroner til ytterligere utvikling av idéen.

Rikke Aune Asbjørnsen og Jøran Hjelmesæth ved Sykehuset i Vestfold.

Ideen og prosjektet går ut på å utvikle og evaluere en eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang.

– Etter å ha gått ned i vekt er det mange som opplever det som utfordrende å beholde vektnedgangen, og relativt få klarer å opprettholde sin nye vekt over tid, forklarer Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

– Vektstabilisering etter vekttap er en stor utfordring som både pasient og helsetjenesten møter i kampen mot fedme, og det er et behov for å utrede nye, innovative løsninger, fortsetter Hjelmesæth.

Det finnes en rekke helseapper for vektreduksjon.

– Men det finnes svært få eHelseintervensjoner tilgjengelig for å støtte opp om varig adferdsendring og stabilisering av vekt etter vekttap, forteller Rikke Aune Asbjørnsen, som er PhD kandidat i prosjektet og rådgiver i forsknings- og innovasjonsavdelingen ved SiV.

Hun publiserte nylig en artikkel sammen med forskningsgruppen om motiverende designelementer og adferdsteknikker som kan benyttes for å utvikle effektive eHelseintervensjoner for varig adferdsendring og stabilisering av vekt etter vekttap.

– eHelseløsningen som utvikles skal støtte evnen til å regulere daglige rutiner og adferd slik at nye levevaner opprettholdes, med stabilisering av vekt som et langvarig resultat, forteller hun.

eCHANGE er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet Sykehus, samt en rekke andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Lise Solberg Nes, Avdelingsleder for Avdeling for Digital Helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus leder prosjektet. Idéinnehaverne er Lise Solberg Nes ved Oslo Universitetssykehus, Rikke Aune Asbjørnsen og Jøran Hjelmesæth ved SiV og Mirjam Smedsrød ved Sykehuset Sørlandet.

Vinneren av den ekstraordinære idékonkurransen ble Max Temmesfeld ved Akershus universitetssykehus og hans to medoppfinnere som på kort tid har utviklet en løsning som gjør kirurgiske hjelmer smittesikre for koronaviruset. Førstepremien var 100.000 kroner og videre oppfølging fra INVEN2.


Inven2 fikk inn hele 49 idéer fra forskere og ansatte ved Universitetet i Oslo og sykehusene i Helse Sør-Øst.