HELSENORGE

Første partnerskapsmøte i det nye helsefellesskapet

Torsdag 19. august 2021 samles det nye helsefellesskapet i SiVs opptaksområde til sitt første partnerskapsmøte. 

​​Møtet består av ordførerne og kommunedirektørene i Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg, SiVs styreleder og direktør, samt to representanter for henholdsvis fastlegene og brukerne. Temaer for det første partnerskapsmøtet er blant annet handlingsplan for 2021-2022 og opplegg for arbeidet med SiVs nye utviklingsplan 2022-2025.

Mer sammenhengende helse- og omsorgstjenester​

Hensikten med helsefellesskapene er å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester for pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Helsefellesskapet i Vestfold består av et partnerskapsmøte som øverste organ, et strategisk samarbeidsutvalg som samordner virksomheten mellom partnerskapsmøtene og et antall faglige samarbeidsutvalg, som følger opp tiltak innenfor mer avgrensede områder. Det er inngått en egen avtale om helsefellesskapet i Vestfold, som er tiltrådt av de seks kommunestyrene og av SiVs styre.

Åpent møte​​​​

Partnerskapsmøtet holdes på Hotel Klubben i Tønsberg torsdag 19. august 2021, kl 13:00-16:00, og er åpent for publikum.​​