HELSENORGE

Første sengeposter flytter helgen 30.-31. oktober

Denne helgen flytter de første sengepostene inn sykehusets nye og flotte somatikkbygg. – Lørdag etter klokken 12 flytter vi første pasient, smiler intensivsykepleier Dawn Aas-Aune ved barne- og ungdomsposten.

De nye lokalene har behagelige farger og interiør. Barne- og ungdomsavdelingen har også et eget lekerom til barna.
Flyttingen har vært planlagt i lang tid og opplæringen er gjennomført.
– Det virker som at alle ansatte er veldig engasjerte og positive. Alle de som har besøkt våre nye lokaler kommer tilbake med en god stemning, forteller Aas-Aune.

Barne- og ungdomsposten flytter inn til 18 enerom, eget tilpasset lekerom og et nytt palliasjonsrom.

– Det har vi ønsket oss lenge. I tillegg får vi mye nytt utstyr inne på sengerommene, det vil gjøre hverdagen vår enklere, sier intensivsykepleieren.

Å flytte personale, utstyr og pasienter på en helg kan være utfordrende for en sengepost. Derfor har de ekstra bemanning disse dager.

– Vi har planlagt for tilstrekkelig bemanning for å ivareta pasientsikkerheten, påpeker Aas-Aune.

To sengeposter og to poliklinikker flytter

Barne- og ungdomsavdelingen tar imot akutte pasienter på dag og kveldstid. Disse skal bruke hovedinngangen til sykehuset og følge skiltingen videre. Unntaket er barn som vurderes som smittepasienter.

– Disse må gå inn akuttmottaket og vil bli møtt av barnelege der, påpeker Aas-Aune.

Etter klokken 21 må også barn og ungdom bruke sykehusets akuttmottak.

Det er ikke bare barne- og ungdomsavdelingens sengepost som flytter denne helgen. Også barne- og ungdomspoliklinikken, geriatrisk post og barselpoliklinikken flytter inn i nye lokaler.

Onsdag 3. november flytter akuttsenteret inn i sine nye lokaler.


Dawn Aas-Aune_M.jpg
(Dawn Aas-Aune.)
Fant du det du lette etter?