HELSENORGE

Fortsatt munnbindpåbud på sykehuset

De fleste nasjonale smitteverntiltakene ble opphevet 12. februar, men på grunn av høyt smittetrykk i samfunnet og høyt sykefravær opprettholdes de forsterkede smitteverntiltakene ved sykehuset inntil videre.

​Pasienter, ledsagere, besøkende og ansatte skal fortsatt bruke munnbind ved Sykehuset i Vestfold. 

Begrense ​​besøk

Vi oppfordrer også fortsatt til å begrense besøk på sykehuset. Vi har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende, men på grunn av høyt smittetrykk i samfunnet ønsker vi færrest mulig besøkende for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og ansatte.

Regler for besøk

Besøk/ledsager ved føde og barsel​