HELSENORGE

Fraktursykepleiere skal gi mindre ventetid på akuttmottaket

Pasienter med enkle bruddskader skal snart slippe å vente timevis på skadestua. Jonette Ellingsen og 12 andre sykepleiere ved akuttmottaket kurser seg nemlig til å bli fraktursykepleiere.

Overlege Henrik Støren prøver en av de nye skinnene som enkelt kan tilpasses pasientene. Jonette Ellingsen hjelper til.

– Mange bruddskader er relativt enkle og forutsigbare. Vi har identifisert seks typer skader der prognosen for normal tilheling er god, forteller overlege Henrik Støren ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

Pasienter med disse skadetypene skal tas hånd om fra A til Å av fraktursykepleierne.

– Frem til nå har turnusleger behandlet disse pasientene, nå skal erfarne sykepleiere med god kursing ta seg av det, sier Ellingsen, som er operasjonssykepleier og teamleder på skadepoliklinikken.

Alle skader blir vurdert av overlege

Det vil føre til raskere og bedre behandling for pasientene.

– Sykepleierne er flinke til både å se og ta vare på pasientene. Tenk deg at du kommer inn med en mindre bruddskade, får en tilpasset skinne, informasjon og kan dra hjem igjen. Du slipper å vente mellom fire til seks timer på at en lege får tid til deg, uttaler Støren.

– Å få leger til å rekvirere røntgenbilder er en flaskehals, innrømmer Ellingsen.

Alle røntgenbilder vil bli vurdert av en overlege, men pasienten vil ikke nødvendigvis oppleve dette.

– Ved spesielle tilfeller vil nok overlege måtte kontaktes der og da, men til vanlig vil en overlege ta en kvalitetskontroll av skadebildene dagen etter. På den måten fanger vi opp alt og alle pasienter med bruddskader som er vurdert og behandlet av fraktursykepleier får en spesialistvurdering i etterkant, fortsetter overlegen.

– Krever mengdetrening

Sykepleierne selv gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

– Noen er selvfølgelig litt spente, men vi er glade for å kunne utvikle oss faglig. Og når tiltakene gir så positive konsekvenser for pasientene er vi fornøyde, uttaler Ellingsen.

Hun påpeker at de, selv om de er erfarne sykepleiere og går gjennom kursing, får en læringskurve.

– Alt er ikke gjort på et to-dagers-kurs. Dette krever mengdetrening, men vi gleder oss, sier Ellingsen.

– Det er på høy tid at sykepleierne får mer ansvar. Dette er dedikerte og motiverte sykepleiere som allerede er gode til å vurdere skader. Nå får de en spisskompetanse som gjør at vi kan delegere flere oppgaver for å effektivisere behandlingen, sier Støren.

Fakta:

• De seks bruddskadene er: brudd i 5. mellomhåndsben, brudd i 5. mellomfotsben, kragebeinsbrudd hos barn, brudd i øvre del av spolebenet, drop-finger og brudd ved håndledd hos barn
• Tiltaket er en del av SiVs akutte kirurgiforløp
• Pasientene får informasjonsskriv som detaljert beskriver hva som skjer i forløpet