HELSENORGE

Full fart for legevaktbilen

I løpet av de tre første ukene i drift har legevaktbilen hatt 116 oppdrag, og spart Sykehuset i Vestfold for en god del ambulanseutrykninger.

Legevaktbilen

Legevaktbilen kommer i tillegg til eksisterende vaktordninger på legevakten, og er bemannet med lege fra legevakten og ambulansearbeider fra sykehuset. Bilen er i hovedsak legevaktens ressurs for håndtering av sykebesøk, men blir også brukt til øyeblikkelig hjelp-oppdrag etter forespørsel fra AMK.

​Gode tilbakemeldinger

Etter tre uker i drift høster tjenesten gode tilbakemeldinger fra både leger, ambulansearbeidere og pasienter.

– Pasientene er veldig fornøyde med at vi kommer hjem til dem, sier Torbjørn Lia, ambulansesjef ved Sykehuset i Vestfold.

Bhupinder Jassal, avdelingsoverlege ved legevakten og prosjektleder for legevaktbilen, sier at prosjektet er en stor suksess så langt.

– Bilen har hatt oppdrag i alle de fire samarbeidskommunene, sier han.

Utstyr i legevaktbilen

Legevaktbilen er utstyrt med akuttmedisinsk utstyr tilsvarende en ambulanse, i tillegg til ordinært legevaktutstyr.

Unikt samarbeid

I tillegg til å frigi ambulanseberedskap ivaretar legevaktbilen Akuttmedisinforskriftens krav til legevaktlegers deltakelse i utrykningsarbeid og sykebesøk.

– Dette samarbeidsprosjektet er unikt i nasjonal sammenheng, og jeg er veldig stolt av samarbeidet vi har fått til med sykehuset, sier Cathrine Aagaard-Nilsen, virksomhetsleder ved Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Torbjørn Lia, Cathrine Aagaard-Nilsen og Bhupinder Jassal

Torbjørn Lia, Cathrine Aagaard-Nilsen og Bhupinder Jassal

Oversikt over oppdrag fordelt på kommune fra 15. oktober til 5. november:

  • Færder: 29
  • Holmestrand: 12
  • Re: 5
  • Sandefjord: 2
  • Tønsberg: 68