HELSENORGE

Gamle kostråd om fett står ved lag

Umettet fett anbefales fortsatt fremfor mettet fett. Det kommer frem i en ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring. Professor dr.med. Jøran Hjelmesæth ved Sykehuset i Vestfold har vært med å lage rapporten.

Tre stykker står og pakker ris på produksjoonskjøkkenet til SiV
FASTHOLDER FETTRÅD: Kunnskapsgrunnlaget for de norske kostrådene om mettet fett fra 2011 er ikke er svekket, viser ny rapport. Bildet er fra produksjonskjøkkenet til Sykehuset i Vestfold, hvor matprodusentene jobber for su nne og varierte måltider.

Nasjonalt råd for ernæring har lansert ny rapport om kostrådene om fett. Rapporten viser at å bytte ut noe av det mettede fettet i kosten med umettet fett gir redusert risiko for hjerte- og karsykdom.

Den nye rapporten konkluderer dermed med at det er hold i de norske kostholdsrådene om mettet og annet fett fra 2011.

Høyere inntak av umettet fett, særlig flerumettet (både omega-3 og omega-6), anbefales fortsatt framfor mettet fett som en del av et sunt kosthold.

Jøran Hjelmesæth deltatt i arbeidet

Et av medlemmene i arbeidsgruppen nedsatt av Helsedirektoratet har vært Jøran Hjelmesæth.

Portrett av Jøran Hjelmesæth som snakker
BIDRATT: Senterleder ved Senter for sykelig overvekt ved SiV har vært med å lage den nye rapporten.

Han er seksjonsleder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, samt professor ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Institutt for klinisk medisin ved Universitet i Oslo.

– Kunnskapsgrunnlaget for de norske kostrådene om mettet fett fra 2011 er ikke svekket, sier Hjelmesæth.

I 2011 utga Helsedirektoratet rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer». Kostholdsrådene er stadig blitt utfordret, spesielt rådet om mettet fett.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonalt råd for ernæring derfor hatt en gjennomgang for å oppsummere studier om mettet fett.

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i konklusjonene som ligger til grunn for kostrådene fra 2011 og  gjennomgått nyere anbefalinger om mettet fett i kostråd.

– Det er stor enighet om at mettet fett bør byttes ut med umettet fett, særlig flerumettet fett, sa leder av arbeidsgruppa, Erik Arnesen, under lanseringen av den nye rapporten 5. mai. Han er helsefaglig rådgiver ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Erstatte matvarer med mye mettet fett

Nyere internasjonale kostråd og retningslinjer anbefaler å redusere inntaket av mettet fett til mindre enn 10 energiprosent ved å erstatte matvarer med mye mettet fett med matvarer med mer umettet fett for å forebygge hjerte- og karsykdom.

For å oppnå dette konkluderer rapporten at forbruket av mettet fett i befolkningen må reduseres med omlag 1/4 fra dagens forbruk.

«Dette innebærer en utfordring for matprodusenter, leverandører og myndigheter, men også store muligheter for sykdomsbesparelse og dermed reduserte kostnader både menneskelig og økonomisk. Siden det gjelder den sykdomsgruppen som tar flest liv, anbefales en sterk prioritering av dette arbeidet», heter det i den nye rapporten om kostråd om fett.

Å velge nøkkelhullmerkede varer er et godt praktisk råd for å spise mindre mettet fett, som finnes typisk i palmefett, kakaofett, kokosfett, smør, enkelte meieriprodukter og fett i kjøtt.

Matvarer laget eller bearbeidet av industrien som friterte middagsretter, snacks, kaker og kjeks kan også inneholde betydelige mengder mettet fett.

– Det har vært utrolig interessant og lærerikt å få være med på å gjøre dette arbeidet. Jeg vil for øvrig understreke at de norske kostrådene som er laget for friske folk også er en viktig veldokumentert del av vår behandling av pasienter som sliter med sykelig overvekt eller diabetes, sier Hjelmesæth.

Ny rapport «Kostråd om fett»