HELSENORGE

Gjort et løft for kvinnehelsen

Gynekologiseksjonen ved Sykehuset i Vestfold har endret operasjonsmetode og blitt en av landets ledende på avanserte inngrep gjennom kikkehull. 

Overlegene som snakker i saken sittende på rekke i en sofa
KVALITETSLØFT: Gynekologseksjonen har endret operasjonspraksis. Overlege Siri Skrøppa (til venstre), seksjonsoverlege Andreas Putz, overlege Tonje Bohlin og seksjonsleder Per Olav Dale.

For at kvinner skal opereres med høyest mulig kvalitet og minst mulig risiko, har gynekologiseksjonen i Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold (SiV) gjennomført et stort kvalitetsløft.

Fremfor tradisjonell åpen operasjon via bukveggen (laparotomi) benytter seksjonen nå kikkhullskirurgi (laparoskopi) for å behandle gynekologiske tilstander og sykdommer hos kvinner.

Det har ført til redusert antall infeksjoner og komplikasjoner i ettertid, kortere liggetid på sykehus og kortere sykemeldinger, som igjen gir samfunnsøkonomiske besparelser.

– Endret operasjonspraksis fra laparotomi til laparoskopi gir kvinnene mindre sår i bukveggen slik at de har mindre vondt etter operasjonen og kommer raskere på beina igjen, sier overlegene Tonje Bohlin, Siri Skrøppa og Andreas Putz. 

Krav til opplæring

Laparoskopi er et kirurgisk inngrep som foregår via et lite snitt i navlen. Instrumenter føres inn i bukhulen via smale rør med lys og optikk. Selve operasjonsmetoden er teknisk mer krevende og tar lengre tid enn tradisjonell operasjon med åpning av bukveggen. 

Derfor har gynekologiseksjonen, som del av det store kvalitetsløftet, styrket opplæringen for å få spesialtrent personell. Alle gynekologene må gjennom simuleringstrening før de slippes løs på pasienter. 

– Kompetanseheving er viktig for utvikling av tryggere, banebrytende og forbedrede operasjonsteknikker, sier seksjonsleder Per Olav Dale.  

Gynekologiseksjonen har innført standardprosedyrer for laparoskopi med spesiell vekt på opplæring og utdanning for å bedre pasientsikkerheten. Kravene er endret til både teoretisk og praktisk opplæring, samt sertifisering av gynekologiske kirurger på bakgrunn av den europeiske standarden. 

– Vi gjennomfører jevnlig medisinsk tverrfaglig simuleringstrening på akutte situasjoner på operasjonsstuen og teamtrening ved Klinisk simuleringssenter ved SiV.  Vi har innført prosedyrer og sjekklister for trygg kirurgi og trygg laparoskopi. Alt kvalitetssikres og evalueres gjennom Norsk gynekologisk endoskopisk register og datauthenting via Rapporteket. Herfra får vi månedlige resultater på landsbasis som vi bruker i kvalitetsarbeidet vårt, sier Skrøppa og Bohlin.  

Ser til utlandet

Registeret eies av SiV og ble etablert av seksjonsoverlege Andreas Putz, som har vært primus motor for kvalitetsløftet i  gynekologiseksjonen. Han er opprinnelig fra Tyskland hvorfra han har adoptert måten å undersøke og behandle gynekologiske tilstander og sykdommer.

PRIMUS MOTOR: Overlege Andreas Putz har stått i spissen for kvalitetsløftet i gynekologiseksjonen.

– Siden 2010 har vi gått fra å ha en andel laparoskopier på 45 prosent til over 80 prosent laparoskopiske operasjoner i fjor. Vi har også økt forskningsaktiviteten kraftig i seksjonen, sier Putz, som kom til SiV i slutten av 2009.  

– Innen gynekologisk laparoskopi er vi nå blant landets ledende seksjoner som utfører avanserte inngrep på lik linje med enkelte universitets-klinikker. Vi følger med på det som foregår internasjonalt og har hospitert ved verdens ledende avdelinger innen laparoskopisk kirurgi, samt holdt foredrag ved de største internasjonale kongressene de siste årene, sier Skrøppa og Bohlin. 

Kvinnesykdommer omfatter både godartede og ondartete sykdommer og tilstander. Gynekologiseksjonen ved SiV behandler blødningsforstyrrelser, kreft, muskelknuter, cyster på eggstokk, misdannelser og endometriose, som en tilstand der livmorslimhinnen eller vev av samme type begynner å vokse utenfor livmoren.

Arrangerer stor kongress

I september arrangerer gynekologiseksjonen en stor kongress, «Tønsberg gynekologisk endoskopiske dager»

TEAMTRENING: Gynekologiseksjonen har styrket opplæringen for å få spesialtrent personell. Her fra teamtrening på akutt blødning. 

Til kongressen ventes flere anerkjente foredragsholdere fra inn- og utland. Kongressen går over tre dager (7.-9. september) og skal holdes i auditoriet på sykehuset.

– Vi planlegger ut i fra to hundre deltakere som blant annet får se liveoperasjoner via storskjermer i tillegg til foredrag, forteller Skrøppa.