HELSENORGE

God effekt av intensiv livsstilsbehandling

Hva er best av intensiv og moderat livsstilsbehandling for sykelig overvektige pasienter? Og hvilken effekt har behandlingen på risikoen for hjerte- og karsykdommer?

Kvinne med eple og målebånd

​Det er spørsmål spesialidrettspedagog ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, Espen Gjevestad, har forsket på i arbeidet med sin doktorgrad. Og noen av svarene kom overraskende på forskeren.

– Det viste seg at dagbasert intensiv livsstilsbehandling med energibegrensing og fysisk trening ga en større reduksjon av kroppsvekt og bedret helserelatert livskvalitet sammenlignet med en mindre intensiv livsstilsbehandling hos sykelig overvektige pasienter, forklarer Gjevestad. 

Videre viser Gjevestad og medarbeidere at hovedpulsåren ble mykere etter bare 7 uker med energireduksjon, sunne kostvaner og økt fysisk trening.

– Stive hovedpulsårer gir betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdommer, og de kan ses på som forstadier til slik sykdom, sier Gjevestad.

Overraskende funn

Men disse endringene var forbigående, og gikk tilbake til utgangspunktet etter 1 år.

– Til tross for betydelig vektreduksjon etter både intensiv livsstilsbehandling og lavkaloridiett etterfulgt av fedmereduserende kirurgi, var stivheten i hovedpulsåren i begge grupper uendret sammenliknet med før behandling. Det ble vi overrasket over, innrømmer Gjevestad, og kommer med følgende mulige forklaring:

– Det kan tenkes at oppfølgingstiden ikke er lang nok til å avdekke strukturelle endringer i hovedpulsåren etter fedmereduserende kirurgi.

Gjevestad disputerer 10. april 2015 kl. 13.15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Les mer om Gjevestads disputas på Universitetet i Oslos nettsider her.