HELSENORGE

Godt rustet til festivalsommeren

En legebil med lege og ambulansearbeider skal sørge for god og rask pasientbehandling gjennom hele festivalsommeren.

Mann i døren på en legebil
Seksjonsleder Jørn Flaatten er klar som sommerens festivalhelger.

​– Vi har god erfaring med dette fra tidligere, og vil derfor være tilstede under både Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen også i år, sier seksjonsleder ved Sykehuset i Vestfold, Jørn Flaatten.

Det betyr at flere pasienter kan bli vurdert og avklart på festivalområdet, i stedet for at de utløser ambulansetransport eller blir sittende i kø på legevakten eller i akuttmottaket.

– I fjor hadde vi mange oppdrag – alt fra overstadig berusede ungdommer til overtråkk og personer med vondt i magen. Det er også mulig å få rekvisisjon til røntgen, forklarer Flaatten. 

Godt samarbeid

Ordningen er blitt til gjennom et samarbeid mellom sykehuset og de aktuelle kommunene. Flaatten berømmer også innsatsen fra Røde Kors, og samarbeidet med politi, vaktselskap og festivalene.

– Vi har et godt samarbeid med alle involverte parter, noe som gjør at vi er godt rustet til festivalsommeren, mener Flaatten.