Grønn beredskap i forbindelse med Korona

På grunn av utviklingen av koronasituasjonen har administrerende direktør Stein Kinserdal besluttet at sykehuset går i grønn beredskap.

covid-19

Om beredskapsnivåer

Sykehuset i Vestfold benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

Gul beredskap

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes blant annet ved massetilstrømning av pasienter.

Rød beredskap

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.
Rød beredskap brukes ved f.eks. massetilstrømning av pasienter og alvorlig svikt i kritisk infrastruktur.