HELSENORGE

Har du time hos oss og har vært i utlandet?

Alle pasienter som har vært i utlandet de siste ti dagene, må ringe for å avtale hvordan de skal forholde seg. Hvis de etter avtale med sykehuset likevel skal møte til timen, må pasienter som har vært i grønne land bruke munnbind.

sommer

Har du vært på reise til utlandet siste ti dager områder?

Har du vært på reise i utlandet siste ti dager før timen, må du ringe sykehuset for å avtale nærmere.

Munnbind må brukes når du oppholder deg inne på sykehuset.

Ved reiser til såkalte "røde" land og områder gjelder ti dagers karantene.

Kontakt sykehuset

Dersom du har time på sykehuset i denne perioden, må du ta kontakt med poliklinikken eller avdelingen du skal til og avklare hvordan du skal forholde deg. Telefonnummer står i innkallingsbrevet, eller ring sentralbordet på 33 34 20 000.

Alle pasienter må i tillegg forholde seg til de generelle retningslinjene for smittevern, ikke møte opp i sykehuset med symptomer, ha god håndhygiene, samt holde én meters avstand til andre personer.